دوره 34، شماره 397: هفته اول آبان ماه 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (477 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفا اینترلوکین7 با روشHigh Resolution Melt (HRM) در بیماران آتوپیک و افراد سالم شماره صفحه: 1019-1024
سمانه‌سادات مصطفوی , ناهید اسکندری , فرشته آل‌صاحب‌فصول , منصور صالحی , رامین قاسمی
چکیده (582 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت)     |     XML
ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های دی‌الکتریک بافت‌های زیستی در کاربردهای تصویربرداری پزشکی تراهرتز شماره صفحه: 1025-1031
اسما عسکری , علی مالکی
چکیده (616 مشاهده)     |     متن کامل PDF (176 دریافت)     |     XML
بررسی مولکولی cDNAی کد کننده‌ی سم مؤثر بر ایزوفرم دوم گیرنده‌ی ریانودین حاصل از کتابخانه‌ی cDNAی غده‌ی زهری عقرب زرد ایرانی Odontobuthus doriae شماره صفحه: 1032-1037
مریم نادری سورکی , امیر جلالی , حمید گله داری
چکیده (921 مشاهده)     |     متن کامل PDF (268 دریافت)     |     XML
تعیین اکتیویته‌ی اندام پستان در بیماران تحت اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTc-sestamibi با استفاده از روش تلفیق نما شماره صفحه: 1038-1043
انسیه قمی , احمد شانئی , مسعود مصلحی
چکیده (597 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
بررسي عوارض بعد از عمل کرانيوتومي در بيماران تومور مغزي و ارتباط آن با خصوصيات تومور در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قبل از عمل شماره صفحه: 1044-1048
مهرداد مسعودی‌فر , آذین شایگان‌فر , مرضیه دهقانی
چکیده (10940 مشاهده)     |     متن کامل PDF (159 دریافت)     |     XML