دوره 34، شماره 397: هفته اول آبان ماه 1395

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (55 مشاهده)     |     متن کامل PDF (20 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی فراوانی پلی‌مورفیسم ژن گیرنده‌ی آلفا اینترلوکین7 با روشHigh Resolution Melt (HRM) در بیماران آتوپیک و افراد سالم شماره صفحه: 1019-1024
سمانه‌سادات مصطفوی, ناهید اسکندری, فرشته آل‌صاحب‌فصول, منصور صالحی, رامین قاسمی
چکیده (141 مشاهده)     |     متن کامل PDF (78 دریافت)     |     XML
ارزیابی مقایسه‌ای مدل‌های دی‌الکتریک بافت‌های زیستی در کاربردهای تصویربرداری پزشکی تراهرتز شماره صفحه: 1025-1031
اسما عسکری, علی مالکی
چکیده (134 مشاهده)     |     متن کامل PDF (100 دریافت)     |     XML
بررسی مولکولی cDNAی کد کننده‌ی سم مؤثر بر ایزوفرم دوم گیرنده‌ی ریانودین حاصل از کتابخانه‌ی cDNAی غده‌ی زهری عقرب زرد ایرانی Odontobuthus doriae شماره صفحه: 1032-1037
مریم نادری سورکی, امیر جلالی, حمید گله داری
چکیده (203 مشاهده)     |     متن کامل PDF (185 دریافت)     |     XML
تعیین اکتیویته‌ی اندام پستان در بیماران تحت اسکن پرفیوژن قلب با رادیوداروی 99mTc-sestamibi با استفاده از روش تلفیق نما شماره صفحه: 1038-1043
انسیه قمی, احمد شانئی, مسعود مصلحی
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML
بررسي عوارض بعد از عمل کرانيوتومي در بيماران تومور مغزي و ارتباط آن با خصوصيات تومور در تصویربرداری رزونانس مغناطیسی قبل از عمل شماره صفحه: 1044-1048
مهرداد مسعودی‌فر, آذین شایگان‌فر, مرضیه دهقانی
چکیده (8982 مشاهده)     |     متن کامل PDF (115 دریافت)     |     XML