دوره 35، شماره 419: هفته سوم فروردین ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (55 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم تکرارهای دوتایی CA در اینترون شماره‌ی 2 ژن src و خطر ابتلا به سرطان پستان شماره صفحه: 87-92
غزاله حافظی, منوچهر توسلی, سیمین همتی, فروزان صفری
چکیده (147 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML
بررسی میزان بروز آسفیکسی هنگام تولد و ارتباط آن با نوع زایمان در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان طی سال‌های 94-1392 شماره صفحه: 93-97
شیرین محمدپور, علیرضا صادق‌نیا
چکیده (583 مشاهده)     |     متن کامل PDF (126 دریافت)     |     XML
ارزیابی و به کارگیری مدل‌های مختلف طبقه‌بندی به منظور استخراج ژن‌های شاخص مرتبط با عود سرطان سینه از داده‌های میکرو‌آرایه شماره صفحه: 98-103
محمدرضا صحتی, مینا کاید
چکیده (167 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
تأثیر افزودن دزهای متفاوت اینتراتکال سولفات منیزیم به بوپیواکائین در اعمال جراحی لامینکتومی تحت بیهوشی نخاعی شماره صفحه: 104-110
ریحانک طلاکوب, زهرا سامانی
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
تغییرات سطح لپتین پلاسما در پاسخ به تمرینات هوازی و مصرف ارلیستات در مردان شماره صفحه: 111-118
اباذر تیموری, فرهاد رحمانی‌نیا, بهمن میرزایی, رامین تاج‌بخش
چکیده (161 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین سطح سرمی High-Sensitivity C-Reactive Protein (Hs-CRP) و ابتلا به پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی شماره صفحه: 119-123
مژگان مرتضوی, مرضیه نجفی, راضیه نجفی, شیوا صیرفیان, شیرین کریمی, سید محسن حسینی
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر سریع جریان الکتریکی در سطح حسی بر Spasticity در بیماران مبتلا به همی‌پلژی پس از سکته‌ی مغزی شماره صفحه: 124-127
مهدی افشار صفوی, مهدی دادگو, جواد صراف‌زاده
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML