دوره 35، شماره 426: هفته دوم خرداد ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (61 مشاهده)     |     متن کامل PDF (48 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

طبقه‌بندی و آنالیز شباهتی پایگاه مولکولی Binding-DB: بررسی کاربرد مدل‌های طبقه‌بندی چند منظوره برای استخراج قوانین تجمعی عمومی از پایگاه‌های بزرگ مولکولی شماره صفحه: 400-405
مرضیه مختاری, احمد مانی ورنوسفادرانی
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
بررسی عملکرد تیم احیای بیمارستان شهید چمران اصفهان در سال 1394 شماره صفحه: 406-411
مجتبی منصوری, غلامرضا معصومی, سید علی امامی, فرهاد محمودی, امیر رضا شکرانی
چکیده (122 مشاهده)     |     متن کامل PDF (130 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر مصاحبه‌ی انگیزشی و رژیم غذایی سالم بر شاخص‌های انتروپومتریک و فشار خون کودکان دبستانی مبتلا به اضافه وزن و چاقی شماره صفحه: 412-421
فاطمه شهریارزاده, رویا کلیشادی, مریم فاتحی زاده, اکبر حسن زاده, غلامرضا عسکری
چکیده (116 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
تعیین جهش ژن‌های gyrA و parC در جدایه‌های Pseudomonas Aeruginosa مقاوم به سیپروفلوکساسین در نمونه‌های زخم سوختگی در یزد شماره صفحه: 422-427
سحر سادات عمادی, احمد مصدق, محمود وکیلی, مجید ابراهیم‌زاده, گلنار ایزدی, اکرم استانی
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
بررسی اثر آگاهی‌بخشی به بیماران، پیش از عمل جراحی Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) بر شدت درد و اضطراب بعد از عمل جراحی شماره صفحه: 428-433
مهرداد محمدی, سید علی امامی, فرهاد محمودی, سعیده بحرانی
چکیده (357 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML