دوره 35، شماره 434: هفته دوم مرداد ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (479 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر مداخله‌ی تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجان شناختی و حملات تشنجی بیماران مبتلا به تشنج‌هاي غير صرعي شماره صفحه: 677-685
مژگان شکراللهی , ماهگل توکلی , مریم اسماعیلی , مجید برکتین
چکیده (760 مشاهده)     |     متن کامل PDF (195 دریافت)     |     XML
ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ شماره صفحه: 686-691
راضیه کریمی , کیوان جباری , علیرضا حسینی , علیرضا عموحیدری , مهنوش اصلانی
چکیده (593 مشاهده)     |     متن کامل PDF (89 دریافت)     |     XML
بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان شماره صفحه: 692-700
الناز مجدالاسلامی , ماهرخ دولتیان , جمال شمس , عرفان قاسمی
چکیده (629 مشاهده)     |     متن کامل PDF (301 دریافت)     |     XML
طراحی و کلون کردن microRNA-148b در شاتل وکتور لنتی ویروسی شماره صفحه: 701-706
سمانه ملازاده , وجیهه نشاطی , بی‌بی صدیقه فضلی بزاز , مجید مجرد , محمدامین کراچیان
چکیده (664 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML
اثر تزریق مکرر هورمون آزاد کننده‌ی کورتیکوتروپین (CRH) در هسته‌ی سنترال آمیگدال بر رفتار تغذیه‌ای در موش‌های صحرایی نر بالغ شماره صفحه: 707-712
مینا سادات ایزدی , مریم راداحمدی , مائده قاسمی , عاطفه رعیت پور
چکیده (812 مشاهده)     |     متن کامل PDF (140 دریافت)     |     XML