دوره 35، شماره 434: هفته دوم مرداد ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (50 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر مداخله‌ی تنظیم هیجان بر کیفیت زندگی، تنظیم هیجان شناختی و حملات تشنجی بیماران مبتلا به تشنج‌هاي غير صرعي شماره صفحه: 677-685
مژگان شکراللهی, ماهگل توکلی, مریم اسماعیلی, مجید برکتین
چکیده (220 مشاهده)     |     متن کامل PDF (121 دریافت)     |     XML
ارزﯾﺎﺑﯽ نرم‌افزار طراحی درمان در اعمال ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺗﻮزﯾﻊ دز در صورت وﺟﻮد ﮐﻠﯿﭗ‌ﻫﺎی تیتانیومی در ﭘﺮﺗﻮدرﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮﻃﺎن روده‌ی ﺑﺰرگ شماره صفحه: 686-691
راضیه کریمی, کیوان جباری, علیرضا حسینی, علیرضا عموحیدری, مهنوش اصلانی
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
بررسی همبستگی هوش هیجانی و مؤلفه‌های آن با افسردگی پس از زایمان شماره صفحه: 692-700
الناز مجدالاسلامی, ماهرخ دولتیان, جمال شمس, عرفان قاسمی
چکیده (137 مشاهده)     |     متن کامل PDF (238 دریافت)     |     XML
طراحی و کلون کردن microRNA-148b در شاتل وکتور لنتی ویروسی شماره صفحه: 701-706
سمانه ملازاده, وجیهه نشاطی, بی‌بی صدیقه فضلی بزاز, مجید مجرد, محمدامین کراچیان
چکیده (182 مشاهده)     |     متن کامل PDF (113 دریافت)     |     XML
اثر تزریق مکرر هورمون آزاد کننده‌ی کورتیکوتروپین (CRH) در هسته‌ی سنترال آمیگدال بر رفتار تغذیه‌ای در موش‌های صحرایی نر بالغ شماره صفحه: 707-712
مینا سادات ایزدی, مریم راداحمدی, مائده قاسمی, عاطفه رعیت پور
چکیده (231 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML