دوره 35، شماره 445: هفته اول آبان ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (39 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر هایپوناترمی بر پیش‌آگهی بیماران دیالیز صفاقی مبتلا به پریتونیت شماره صفحه: 1120-1125
مژگان مرتضوی , بهزاد آقابرارزاده , شیوا صیرفیان , سید محسن حسینی , شیرین کریمی
چکیده (149 مشاهده)     |     متن کامل PDF (108 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تطابق فراوانی گونه‌های Candida با دو روش مورفولوژی و مولکولی در ایزوله‌های جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت شماره صفحه: 1126-1132
بهزاد زاهد , جواهر چعباوی‌زاده , صدیقه صابری , پروین دهقان
چکیده (171 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی سطح روی بند ناف در نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی و نوزادان سالم شماره صفحه: 1133-1138
بهزاد برکتین , مسعود ملکی , زهره بدیعی , آرمین دخت شاه ثنایی , الهام روحانی
چکیده (100 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نئوپلاسم‌های بدخیم سر و گردن در گروه سنی زیر 20 سال شهر اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (94-1385) شماره صفحه: 1139-1144
نکیسا ترابی‌نیا , ندا کارگهی , حمید امامی , نعیمه نوروزی
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
بیان پروتئین فاکتور 7 انعقادی عملکردی نوترکیب انسانی در سلول‌های پستاندار شماره صفحه: 1145-1150
امیر مشایخی , شیرین شهبازی , میرداوود عمرانی
چکیده (264 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه‌ی یوبیکوئیتیناسیون با تحرک، ریخت‌شناسی و متیلاسیون DNA اسپرم موش صحرایی شماره صفحه: 1151-1155
شهناز رضوی , فرناز خدیوی , فاطمه هاشمی
چکیده (143 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع سکته‌ی قلبی با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهار کننده‌ی بافتی آن شماره صفحه: 1156-1163
فائزه حسینی , شیما تولایی , محسن موهبتی , مریم موسوی , فاطمه کلالی نیا
چکیده (109 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML