دوره 35، شماره 445: هفته اول آبان ماه 1396

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (27 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر هایپوناترمی بر پیش‌آگهی بیماران دیالیز صفاقی مبتلا به پریتونیت شماره صفحه: 1120-1125
مژگان مرتضوی, بهزاد آقابرارزاده, شیوا صیرفیان, سید محسن حسینی, شیرین کریمی
چکیده (128 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تطابق فراوانی گونه‌های Candida با دو روش مورفولوژی و مولکولی در ایزوله‌های جدا شده از بیماران مبتلا به واژینیت شماره صفحه: 1126-1132
بهزاد زاهد, جواهر چعباوی‌زاده, صدیقه صابری, پروین دهقان
چکیده (127 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی سطح روی بند ناف در نوزادان نارس مبتلا به سندرم زجر تنفسی و نوزادان سالم شماره صفحه: 1133-1138
بهزاد برکتین, مسعود ملکی, زهره بدیعی, آرمین دخت شاه ثنایی, الهام روحانی
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نئوپلاسم‌های بدخیم سر و گردن در گروه سنی زیر 20 سال شهر اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (94-1385) شماره صفحه: 1139-1144
نکیسا ترابی‌نیا, ندا کارگهی, حمید امامی, نعیمه نوروزی
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
بیان پروتئین فاکتور 7 انعقادی عملکردی نوترکیب انسانی در سلول‌های پستاندار شماره صفحه: 1145-1150
امیر مشایخی, شیرین شهبازی, میرداوود عمرانی
چکیده (218 مشاهده)     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML
بررسی رابطه‌ی یوبیکوئیتیناسیون با تحرک، ریخت‌شناسی و متیلاسیون DNA اسپرم موش صحرایی شماره صفحه: 1151-1155
شهناز رضوی, فرناز خدیوی, فاطمه هاشمی
چکیده (115 مشاهده)     |     متن کامل PDF (60 دریافت)     |     XML
ارزیابی ارتباط افزایش سطح غلظت سرمی هورمون پاراتیروئید پس از وقوع سکته‌ی قلبی با میزان بیان ماتریکس متالوپروتئیناز 9 و مهار کننده‌ی بافتی آن شماره صفحه: 1156-1163
فائزه حسینی, شیما تولایی, محسن موهبتی, مریم موسوی, فاطمه کلالی نیا
چکیده (89 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML