دوره 36، شماره 465: هفته اول فروردین ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (14 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

اثر آدیپوران بر فعالیت کاسپاز 3، ماتریکس متالوپروتئینازهای 2، 9 و آنژیوژنز در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی شماره صفحه: 1-7
سارا ملیح, مسعود سعیدی جم, سارا سلیمانی اصل, رضوان نجفی
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML
بررسی معیارهای ارزش تشخیصی لاکتوفرین ادرار در تشخیص عفونت ادراری کودکان شماره صفحه: 8-13
علیرضا مریخی, زهرا پارساپور
چکیده (107 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML
اثر حفاظتی 6 هفته تمرین اختیاری بر آپوپتوز کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در Ratهای مدل سالمندی شماره صفحه: 14-21
مینو دادبان شهامت, ولی‌اله دبیدی روشن, تورج فرازمندفر
چکیده (127 مشاهده)     |     متن کامل PDF (81 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط سطح سرمی 25- هیدروکسی ویتامین D3 با نوع تظاهر بالینی اولین حمله‌ی دمیلینیتو عصبی شماره صفحه: 22-27
زهرا نصر, مسعود اعتمادی‌فر, مجتبی اکبری
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
بررسی ویژگی‌های میکروبیولوژیک و سرولوژیک طغیان مننژیت در یک اردوگاه در استان اصفهان 96-1395 شماره صفحه: 28-34
رضا خدیوی, رضا فدایی, محمد کنعانی, فضل اله فاتحی
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML