دوره 36، شماره 467: هفته سوم فروردین ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (13 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسي الگوي مصرف داروی کاسپوفانجین در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با الگوی استاندارد در نیم‌سال اول سال 1394 شماره صفحه: 70-76
جواهر پورمحمد, سعید عباسی, شادی فرسایی
چکیده (120 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394 شماره صفحه: 77-82
آرین گلاب بخش, علیرضا صفاییان, نگاه توکلی‌فرد, متین خانه زرین, سید علیرضا مرتضوی
چکیده (107 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
بررسی معیارهای ارزش تشخیصی و نقطه‌ی برش تعداد لنفوسیت اینترا اپیتلیال با دو روش هماتوکسیلین- ائوزین و ایمونوهیستوشیمی با نشانگر CD3 در دئودنوم کودکان مبتلا به سلیاک شماره صفحه: 83-89
مژگان مختاری, حسین صانعیان, رسول توکلی
چکیده (75 مشاهده)     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML
تنوع آناتومیک شریان‌های فرعی رنال در Multislice Computed Tomography Angiography شماره صفحه: 90-95
آتوسا ادیبی, رامین آرشید, کیارش سلیمی بروجنی
چکیده (118 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین سطح سرمی زنجیره‌های سبک ایمونوگلوبولین‌ها با عوامل شناخته شده‌ی تعیین کننده‌ی پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به لنفوم شماره صفحه: 96-103
فرزانه اشرفی, سید امیر عباس نکویی, الهام معظم
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML