دوره 36، شماره 467: هفته سوم فروردین ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (457 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (54 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسي الگوي مصرف داروی کاسپوفانجین در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با الگوی استاندارد در نیم‌سال اول سال 1394 شماره صفحه: 70-76
جواهر پورمحمد , سعید عباسی , شادی فرسایی
چکیده (638 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط شیفت کاری با قند خون ناشتا و پروفایل لیپید در شاغلین شهر اصفهان در سال 1394 شماره صفحه: 77-82
آرین گلاب بخش , علیرضا صفاییان , نگاه توکلی‌فرد , متین خانه زرین , سید علیرضا مرتضوی
چکیده (684 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
بررسی معیارهای ارزش تشخیصی و نقطه‌ی برش تعداد لنفوسیت اینترا اپیتلیال با دو روش هماتوکسیلین- ائوزین و ایمونوهیستوشیمی با نشانگر CD3 در دئودنوم کودکان مبتلا به سلیاک شماره صفحه: 83-89
مژگان مختاری , حسین صانعیان , رسول توکلی
چکیده (636 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML
تنوع آناتومیک شریان‌های فرعی رنال در Multislice Computed Tomography Angiography شماره صفحه: 90-95
آتوسا ادیبی , رامین آرشید , کیارش سلیمی بروجنی
چکیده (751 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین سطح سرمی زنجیره‌های سبک ایمونوگلوبولین‌ها با عوامل شناخته شده‌ی تعیین کننده‌ی پیش‌آگهی در بیماران مبتلا به لنفوم شماره صفحه: 96-103
فرزانه اشرفی , سید امیر عباس نکویی , الهام معظم
چکیده (644 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML