دوره 36، شماره 470: هفته دوم اردیبهشت ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (13 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی توزیع فراوانی انواع رده‌های سیستم داده و گزارش تصویربرداری پستان (BIRADS) و تغییرات آن در ماموگرافی‌های انجام شده در یک مرکز تصویربرداری خصوصی در شهر اصفهان در طی سال‌های 93-13٨٩ شماره صفحه: 184-188
مهری سیروس, امیرمسعود سیروس, پریسا ستوده شهنانی
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
بررسی میزان افزایش پلاکت به دنبال تزریق یک واحد پلاکت در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه شماره صفحه: 189-193
مهرداد مسعودی‌فر, محسن فرشی
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
بررسی مداخله‌ی تمرین هوازی بلند مدت بر حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال موش‌های صحرایی نر شماره صفحه: 194-200
مهناز سینایی, فرزاد ناظم, حجت‌ا‌له علایی, اردشیر طالبی
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
پیش‌گویی کننده‌های غیر زیستی میل جنسی در زنان دارای اختلال علاقه و برانگیختگی جنسی شماره صفحه: 201-208
پوران اخوان اکبری, گیتی ازگلی, معصومه سیمبر, محمدعلی بشارت
چکیده (176 مشاهده)     |     متن کامل PDF (83 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر شاخص‌های سلامت روان در مطالعات داخلی شماره صفحه: 209-215
فرزانه قاسمی, امراله ابراهیمی, راحله سموعی
چکیده (544 مشاهده)     |     متن کامل PDF (172 دریافت)     |     XML