دوره 36، شماره 470: هفته دوم اردیبهشت ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (444 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی توزیع فراوانی انواع رده‌های سیستم داده و گزارش تصویربرداری پستان (BIRADS) و تغییرات آن در ماموگرافی‌های انجام شده در یک مرکز تصویربرداری خصوصی در شهر اصفهان در طی سال‌های 93-13٨٩ شماره صفحه: 184-188
مهری سیروس , امیرمسعود سیروس , پریسا ستوده شهنانی
چکیده (642 مشاهده)     |     متن کامل PDF (206 دریافت)     |     XML
بررسی میزان افزایش پلاکت به دنبال تزریق یک واحد پلاکت در بیماران بستری در بخش مراقبت‌های ویژه شماره صفحه: 189-193
مهرداد مسعودی‌فر , محسن فرشی
چکیده (601 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML
بررسی مداخله‌ی تمرین هوازی بلند مدت بر حافظه‌ی اجتنابی غیر فعال موش‌های صحرایی نر شماره صفحه: 194-200
مهناز سینایی , فرزاد ناظم , حجت‌ا‌له علایی , اردشیر طالبی
چکیده (518 مشاهده)     |     متن کامل PDF (112 دریافت)     |     XML
پیش‌گویی کننده‌های غیر زیستی میل جنسی در زنان دارای اختلال علاقه و برانگیختگی جنسی شماره صفحه: 201-208
پوران اخوان اکبری , گیتی ازگلی , معصومه سیمبر , محمدعلی بشارت
چکیده (781 مشاهده)     |     متن کامل PDF (144 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر شاخص‌های سلامت روان در مطالعات داخلی شماره صفحه: 209-215
فرزانه قاسمی , امراله ابراهیمی , راحله سموعی
چکیده (1881 مشاهده)     |     متن کامل PDF (446 دریافت)     |     XML