دوره 36، شماره 475: هفته سوم خرداد ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (13 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر جراحی بای‌پس معده و گاسترکتومی Sleeve بر تصویر ذهنی بدن شماره صفحه: 351-357
آیگینه هایرابدیان, فرزانه غلامی مطلق, سهیلا مژده, محسن محمودیه
چکیده (66 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
بررسی اثر به کارگیری Drape استریل هنگام پرمیکت‌گذاری در کاهش بروز عفونت بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 358-365
فرشته سلیمی, عباس ساروخانی, مریم سیاهپوش, رضا خدیوی
چکیده (76 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط پلی‌مورفیسم در ژن Xrcc3 با سرطان‌ کولورکتال: یک مطالعه‌ی مورد- شاهدی شماره صفحه: 366-371
مجيد متولی‌باشی, حليمه رضایی, جعفر ملکی, شيدا خليليان
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
بررسی و مقایسه‌ی تأثیر پروپوفول، دگزامتازون و اندانسترون در پیشگیری از عوارض حین و بعد از عمل جراحی کاتاراکت شماره صفحه: 372-378
خسرو‌ نقیبی, مهرنوش دودانگه, سید تقی هاشمی, داریوش مرادی فارسانی
چکیده (42 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
اثرات حفاظتی عصاره‌ی عناب در برابر نفوذپذیری سد خونی- مغزی، فعالیت گلوتاتیون پراکسیداز و کاتالاز در مدل سکته‌‌ی مغزی شماره صفحه: 379-385
فیروزه علویان, سعیده قیاسوند
چکیده (62 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML