دوره 36، شماره 481: هفته اول مرداد ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (452 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

ارزیابی میزان دز تحمیلی و احتمال بروز عوارض در بافت سالم قلب و ریه ناشی از تابش به غدد فوق ترقوه‌ای با میدان‌های قدامی- خلفی و موازی مقابل هم، هنگام درمان بیماران ماستکتومی شده در روش مماسی شماره صفحه: 564-568
حسین طاهری , محمدباقر توکلی , علی اخوان
چکیده (515 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
بررسی تغییرات آزمون پوستی توبرکولین در میان کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پس از گذشت یک سال از شروع دوره‌ی کارورزی در سال 96-1395 شماره صفحه: 569-574
کیانا شیرانی , سمانه رضائی , عرفان بهزادی , زهرا امینی , پرستو گلشیری
چکیده (553 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML
بررسی اثر کلومیپرامین بر روی فرایند اسپرماتوژنز و هورمون‌های تستوسترون، محرک فولیکولی و لوتینی در موش نر آزمایشگاهی شماره صفحه: 575-580
اکبر کریمی , الهام اعتمادی
چکیده (5665 مشاهده)     |     متن کامل PDF (125 دریافت)     |     XML
بررسی ویژگی‌های رادیوبیولوژیک سلول‌های طبیعی ریه‌ی تیمار شده با نانوساختارهای سریم اکساید به عنوان حفاظت کننده‌ی پرتویی در برابر پرتوهای ایکس مورد استفاده در پرتودرمانی شماره صفحه: 581-587
محمدحسین زارع , اکرم آستانی , نورالدین عبدی قوشبلاغ
چکیده (549 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML
بررسی میزان تطابق یافته‌های آندوسکوپی و بافت‌شناسی در بیوپسی‌های مری و معده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان: سال‌های 94-1393 شماره صفحه: 588-593
آذر نعيمى , آذر برادران , عمید یزدانی
چکیده (609 مشاهده)     |     متن کامل PDF (257 دریافت)     |     XML