دوره 36، شماره 482: هفته دوم مرداد ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (301 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عصاره‌ی متانولی برگ، میوه و گال Pistacia Atlantica علیه چند نمونه باکتری بیماری‌زا شماره صفحه: 594-600
گلنار درخشنده قهفرخی , مریم محمدی سیچانی , مجید توکلی
چکیده (378 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML
ارزیابی آشوبناکی سیگنال الکتروانسفالوگرام در سطوح مختلف بیهوشی شماره صفحه: 601-606
احسان محمدی , سعید کرمانی , محمد گلپرور
چکیده (444 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
اثر 24- هیدروکسی کلسترول در تولید گونه‌های فعال اکسیژن در آستروسیت‌های کشت داده شده تیمار شده با آمیلوئید بتا شماره صفحه: 607-613
زهرا ناظری , شیرین عزیزی دوست , مریم چراغ‌زاده , بهار سپیانی , علیرضا خیراله
چکیده (471 مشاهده)     |     متن کامل PDF (128 دریافت)     |     XML
اثر درمانی طب سوزنی بر روی بیماری انگشت ماشه‌ای شماره صفحه: 614-620
پریسا طاهری , رقیه قاسمی , مریم ملت
چکیده (782 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML
بررسی تأثير تجويز دو دز استازولاميد به عنوان پیش‌دارو بر روی تسکين درد ارجاعی پس از عمل جراحی کوله سيستکتومی به روش لاپاروسکوپيک با گاز دی‌اکسيد کربن و مقايسه‌ی آن با گروه شاهد شماره صفحه: 621-628
پروین ساجدی , پیمان سلیمانی
چکیده (362 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML