دوره 36، شماره 482: هفته دوم مرداد ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (13 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

فعالیت ضد باکتریایی و ضد بیوفیلمی عصاره‌ی متانولی برگ، میوه و گال Pistacia Atlantica علیه چند نمونه باکتری بیماری‌زا شماره صفحه: 594-600
گلنار درخشنده قهفرخی, مریم محمدی سیچانی, مجید توکلی
چکیده (68 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
ارزیابی آشوبناکی سیگنال الکتروانسفالوگرام در سطوح مختلف بیهوشی شماره صفحه: 601-606
احسان محمدی, سعید کرمانی, محمد گلپرور
چکیده (106 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
اثر 24- هیدروکسی کلسترول در تولید گونه‌های فعال اکسیژن در آستروسیت‌های کشت داده شده تیمار شده با آمیلوئید بتا شماره صفحه: 607-613
زهرا ناظری, شیرین عزیزی دوست, مریم چراغ‌زاده, بهار سپیانی, علیرضا خیراله
چکیده (136 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML
اثر درمانی طب سوزنی بر روی بیماری انگشت ماشه‌ای شماره صفحه: 614-620
پریسا طاهری, رقیه قاسمی, مریم ملت
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML
بررسی تأثير تجويز دو دز استازولاميد به عنوان پیش‌دارو بر روی تسکين درد ارجاعی پس از عمل جراحی کوله سيستکتومی به روش لاپاروسکوپيک با گاز دی‌اکسيد کربن و مقايسه‌ی آن با گروه شاهد شماره صفحه: 621-628
پروین ساجدی, پیمان سلیمانی
چکیده (40 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML