دوره 36، شماره 489: هفته اول مهر ماه 1397

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (1 مشاهده)     |     |     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

تأثیر زمان روز بر پاسخ ایسکمی و شاخص‌های تست ورزش در افراد با علایم آنژین صدری پایدار شماره صفحه: 838-844
مریم مهرابی, خسرو ابراهیم, حسن رجبی‌مقدم, سجاد احمدی‌زاد
چکیده (60 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و استقامتی بر شاخص‌های آپوپتوزی مردان جوان شماره صفحه: 845-852
فهیمه مرادیان, پروانه نظرعلی, رستم علی‌زاده
چکیده (92 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML
بررسی عوامل مرتبط با تأخیر در مراقبت بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان‌های سیدالشهدا (ع) و الزهرای (س) اصفهان در سال 1395 شماره صفحه: 853-858
علیرضا صادقی گزنی, علی زنگوئی, پردیس نعمت‌اللهی
چکیده (37 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
بررسی بروز Psoriasis در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوی سیستمیک فعال شماره صفحه: 859-864
علی صفائی, منصور کریمی‌فر, حمیدرضا موسوی, بهزاد بافنده
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی دزهای متفاوت ترامادول تزریقی بر لرز حین و بعد از عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی تحت بی‌حسی نخاعی در مقایسه با گروه شاهد شماره صفحه: 865-871
عظیم هنرمند, محمدرضا R صفوی, ساناز زارع
چکیده (35 مشاهده)     |     متن کامل PDF (61 دریافت)     |     XML