هفته چهارم دی ماه 1389

هفته چهارم دی ماه 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران شماره صفحه: 987-996
عباس عبداللهی, علی محمدی بردبری, مهدی فصیحی رامندی, راحله شایان, راحله رادمنش احسنی
چکیده (146 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه شماره صفحه: 997-1007
شهرزاد شهیدی, مژگان عظیمی, مرتضی محمدی, اکبر حسن زاده
چکیده (61 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML
بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر شماره صفحه: 1008-1015
نغمه ضیائی, معصومه صادقی, آرش اخلاقی, امید پیرجامی, مجید یاران, مسعود پورمقدس
چکیده (142 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های شماره صفحه: 1016-1023
حسن شمیرانی, کژال کریمی, رضا مددی
چکیده (120 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی شماره صفحه: 1024-1031
الهام فقیه ایمانی, مسعود امینی, آتوسا ادیبی, زهره نادری, پیمان ادیبی
چکیده (598 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
هموروئیدكتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی شماره صفحه: 1032-1037
مسعود صیادی, اكبر بهداد
چکیده (175 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت شماره صفحه: 1038-1042
حسن رزمجو, حسین عطارزاده, حسینعلی اسماعیلی
چکیده (162 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA شماره صفحه: 1043-1048
مهری سیروس, ویدا نصری
چکیده (2782 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 1049-1055
محسن میدانی, ندا رضایی, مژگان مرتضوی نجف آبادی
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی شماره صفحه: 1056-1061
بهروز عطایی, آتوسا ادیبی, عباسعلی جوادی, فرزین خوروش, پریسا فرزانه فر, نازیلا کسائیان
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (33 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی شماره صفحه: 1062-1069
مژگان مرتضوی, مهران حلبیان, شیوا صیرفیان, افسون امامی نائینی, زیبا فرج زادگان, فیروزه معین زاده, شیرین کریمی
چکیده (3025 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور شماره صفحه: 1070-1075
زهرا شهشهان, فاطمه قریشی
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی شماره صفحه: 1076-1083
منصور صالحی, حسین آثاری, علی مهرابی کوشکی
چکیده (485 مشاهده)     |     متن کامل PDF (90 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد شماره صفحه: 1084-1087
نظام الدین برجیس, سید مرتضی هاشمی, محمد حسین صانعی, حمید رضا قاسمی بصیر
چکیده (280 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML