هفته چهارم دی ماه 1389

هفته چهارم دی ماه 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی شیوع نوپدیدی ژن مقاومت بتالاکتاماز وسیع الطیف Bla-ctx-m-type در سروتیپ‌های سالمونلا انتریکا جدا شده از مدفوع بیماران شماره صفحه: 987-996
عباس عبداللهی , علی محمدی بردبری , مهدی فصیحی رامندی , راحله شایان , راحله رادمنش احسنی
چکیده (168 مشاهده)     |     متن کامل PDF (79 دریافت)     |     XML
بررسی تأثیر داروی ازتیمیب بر پروفایل چربی و عملکرد کلیه در دریافت کنندگان پیوند کلیه شماره صفحه: 997-1007
شهرزاد شهیدی , مژگان عظیمی , مرتضی محمدی , اکبر حسن زاده
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
بررسی مقاومت به آسپرین از طریق اندازه گیری ترمبوکسان B2 ادراری در بیماران ایسکمیک و بررسی ارتباط آن با شدّت درگیری عروق کرونر شماره صفحه: 1008-1015
نغمه ضیائی , معصومه صادقی , آرش اخلاقی , امید پیرجامی , مجید یاران , مسعود پورمقدس
چکیده (175 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
ارزیابی تغییرات اولیه در فلوی دیاستولیک دریچه‌ی میترال و یافته‎های شماره صفحه: 1016-1023
حسن شمیرانی , کژال کریمی , رضا مددی
چکیده (166 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
اثر بخشی سالسالات در درمان کبد چرب: کارآزمایی در بیماران دیابتی و پیش دیابتی شماره صفحه: 1024-1031
الهام فقیه ایمانی , مسعود امینی , آتوسا ادیبی , زهره نادری , پیمان ادیبی
چکیده (642 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML
هموروئیدكتومی به روش جراحی باز با حداقل خون‌ریزی شماره صفحه: 1032-1037
مسعود صیادی , اكبر بهداد
چکیده (197 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تزریق داروی سفوروکسیم داخل اتاق قدامی چشم در پیش‌گیری از بروز اندوفتالمیت به دنبال عمل جراحی کاتاراکت شماره صفحه: 1038-1042
حسن رزمجو , حسین عطارزاده , حسینعلی اسماعیلی
چکیده (189 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
بررسی یافته‌های سونوگرافی و ماموگرافی در بیماران دارای درد موضعی پستان در مقایسه با FNA شماره صفحه: 1043-1048
مهری سیروس , ویدا نصری
چکیده (2911 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
پدیده‌ی بوستر در تست پوستی سه مرحله‌ای توبرکولین در بیماران تحت همودیالیز شماره صفحه: 1049-1055
محسن میدانی , ندا رضایی , مژگان مرتضوی نجف آبادی
چکیده (119 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
بررسی مقایسه‌ای توزیع فراوانی نماهای رادیوگرافی قفسه‌ی سینه در بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و اسمیر منفی شماره صفحه: 1056-1061
بهروز عطایی , آتوسا ادیبی , عباسعلی جوادی , فرزین خوروش , پریسا فرزانه فر , نازیلا کسائیان
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر پماد جنتامایسین و موپیروسین در موضع خروجی کاتتر بر بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی شماره صفحه: 1062-1069
مژگان مرتضوی , مهران حلبیان , شیوا صیرفیان , افسون امامی نائینی , زیبا فرج زادگان , فیروزه معین زاده , شیرین کریمی
چکیده (3226 مشاهده)     |     متن کامل PDF (47 دریافت)     |     XML
یافته‌های لاپارسکوپی در بیماران نابارور شماره صفحه: 1070-1075
زهرا شهشهان , فاطمه قریشی
چکیده (438 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML
نقش ازدواج فامیلی در بیماران عقب ماندگی ذهنی در یک جمعیت روستایی شماره صفحه: 1076-1083
منصور صالحی , حسین آثاری , علی مهرابی کوشکی
چکیده (515 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

موکورمایکوزیس ساب گلوت و تراشه؛ معرفی یک مورد شماره صفحه: 1084-1087
نظام الدین برجیس , سید مرتضی هاشمی , محمد حسین صانعی , حمید رضا قاسمی بصیر
چکیده (307 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML