دوره 37، شماره 513: هفته اول فروردین ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (4 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (12 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر جلسات آموزشی زوجین بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان با ماستکتومی شماره صفحه: 1-8
محمدرضا شعربافچی, فاطمه رجبی, فروغ شش بلوکی, سلیمان قادری, مریم فیاضی, سیده زینب موسوی
چکیده (54 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
ناهنجاری‌های آشکار مادرزادی و عوامل خطر آن در استان اصفهان 94-1393 شماره صفحه: 9-15
حیدرعلی داوری, زهرا جوانمردی, زهره هوشنگی, الهام معظم
چکیده (33 مشاهده)     |     متن کامل PDF (49 دریافت)     |     XML
علل بستری مجدد در بیماران با آمپوتاسیون اندام تحتانی به علت ایسکمی شماره صفحه: 16-22
مرتضی شاه‌بندری, سیده کیانا پارسا متین
چکیده (46 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
بررسی اثر تیوپنتال سدیم و سالین هایپرتونیک 5 درصد به تنهایی و ترکیب این دو دارو بر تغییرات فشار داخل جمجمه‌ای در اعمال جراحی کرانیوتومی شماره صفحه: 23-30
مهرداد مسعودی‌فر, زهرا بهاری
چکیده (25 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی شماره صفحه: 31-39
مهربد وخشوری, مریم اقبالی بابادی, شمیم شفیعیون, آوات فیضی, مریم حیدرپور, داوود شفیعی, علیرضا خسروی, نضال صراف زادگان
چکیده (40 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML