دوره 37، شماره 516: هفته چهارم فروردین ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (168 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (51 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تجویز لیدوکائین و کتامین در پیش‌گیری از سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در حین القای بیهوشی کودکان شماره صفحه: 108-113
امیر شفا , محمدرضا حبیب‌زاده , نگین گودرزی
چکیده (300 مشاهده)     |     متن کامل PDF (145 دریافت)     |     XML
ارزیابی عوامل اتیولوژیک بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی باز کیست هیداتید کبدی شماره صفحه: 114-118
بهنام صانعی , محسن کلاهدوزان , محمد مهدی ابویی
چکیده (256 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
تأثیر برنامه‌ی آموزشی مهارت کنترل خشم بر زنان در معرض خشونت خانگی: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای شماره صفحه: 119-124
سید احمد محمودیان , پرستو گلشیری , سیده مینو جوانمرد , ناهید گرامیان , شهره اخوان طاهری
چکیده (330 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML
بررسی اثر 3-او-استیل-بتا-بوسولیک اسید بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی شماره صفحه: 125-131
آتوسا حفیظی , سعیدرضا خاتمی , حمید گله داری
چکیده (288 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز شماره صفحه: 132-137
امیرمحمد آرمانیان , فاطمه نجفیان نجف‌آبادی , زهره بدیعی , سودابه تیموری , آوات فیضی
چکیده (251 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML