دوره 37، شماره 516: هفته چهارم فروردین ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (10 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر تجویز لیدوکائین و کتامین در پیش‌گیری از سرفه‌ی ناشی از فنتانیل در حین القای بیهوشی کودکان شماره صفحه: 108-113
امیر شفا, محمدرضا حبیب‌زاده, نگین گودرزی
چکیده (81 مشاهده)     |     متن کامل PDF (120 دریافت)     |     XML
ارزیابی عوامل اتیولوژیک بروز فیستول صفراوی به دنبال جراحی باز کیست هیداتید کبدی شماره صفحه: 114-118
بهنام صانعی, محسن کلاهدوزان, محمد مهدی ابویی
چکیده (38 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML
تأثیر برنامه‌ی آموزشی مهارت کنترل خشم بر زنان در معرض خشونت خانگی: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای شماره صفحه: 119-124
سید احمد محمودیان, پرستو گلشیری, سیده مینو جوانمرد, ناهید گرامیان, شهره اخوان طاهری
چکیده (62 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML
بررسی اثر 3-او-استیل-بتا-بوسولیک اسید بر بیان ژن اینترلوکین-6 در رده‌ی سلولی گلیوبلاستومای انسانی شماره صفحه: 125-131
آتوسا حفیظی, سعیدرضا خاتمی, حمید گله داری
چکیده (48 مشاهده)     |     متن کامل PDF (41 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی تأثیر مکمل‌های پره‌بیوتیک بر انتروکولیت نکروزان در نوزادان نارس: یک مرورسیستماتیک و متاآنالیز شماره صفحه: 132-137
امیرمحمد آرمانیان, فاطمه نجفیان نجف‌آبادی, زهره بدیعی, سودابه تیموری, آوات فیضی
چکیده (49 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML