دوره 37، شماره 521: هفته اول خرداد ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (248 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی خصوصیات اسکیزوتایپی بین زندانیان وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر در زندان شهرستان زرین‌شهر شماره صفحه: 288-295
مرجان میرشمشیری , محمدرضا کیان‌مهر
چکیده (577 مشاهده)     |     متن کامل PDF (95 دریافت)     |     XML
مشخصه‌یابی داربست کامپوزیتی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی جهت کاربرد در مهندسی بافت شماره صفحه: 296-302
سحر قصوری , محسن ستایش‌مهر , اصغر طاهری کفرانی , پریسا دهقانی , علی والیانی
چکیده (551 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و MEF2C میتوکندری بافت عضلانی موش‌های نر نژاد Wistar شماره صفحه: 303-309
علی‌اکبر استکی اورگانی , وحید ولی‌پور ده‌نو , مهدی کارگر فرد , احسان قهرمان‌لو
چکیده (533 مشاهده)     |     متن کامل PDF (71 دریافت)     |     XML
بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتماتوز سیستمیک و ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری شماره صفحه: 310-315
منصور کریمی‌فر , هادی کریم‌زاده , زیبا فرج‌زادگان , خسرو اکبری , محمد موسایی‌پور , فرشید فتحی
چکیده (537 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
وقایع بیوشیمیایی و سلولی در آسیب‌های نخاعی: ازپاتوفیزیولوژی تا درمان شماره صفحه: 316-327
حوری عدالت
چکیده (565 مشاهده)     |     متن کامل PDF (77 دریافت)     |     XML