دوره 37، شماره 521: هفته اول خرداد ماه 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی خصوصیات اسکیزوتایپی بین زندانیان وابسته و غیر وابسته به مواد مخدر در زندان شهرستان زرین‌شهر شماره صفحه: 288-295
مرجان میرشمشیری, محمدرضا کیان‌مهر
چکیده (58 مشاهده)     |     متن کامل PDF (57 دریافت)     |     XML
مشخصه‌یابی داربست کامپوزیتی نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتون/ ماتریکس خارج سلولی جهت کاربرد در مهندسی بافت شماره صفحه: 296-302
سحر قصوری, محسن ستایش‌مهر, اصغر طاهری کفرانی, پریسا دهقانی, علی والیانی
چکیده (32 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
تأثیر تمرین استقامتی در شرایط آلودگی هوا بر بیان ژن‌های PGC-1α و MEF2C میتوکندری بافت عضلانی موش‌های نر نژاد Wistar شماره صفحه: 303-309
علی‌اکبر استکی اورگانی, وحید ولی‌پور ده‌نو, مهدی کارگر فرد, احسان قهرمان‌لو
چکیده (39 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML
بررسی پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIB در جایگاه rs1050501 و پلی‌مورفیسم ژن FcγRIIIA در جایگاه rs396991 در بیماران مبتلا به لوپوس اریتروماتوز سیستمیک و ارتباط آن‌ها با شاخص فعالیت بیماری شماره صفحه: 310-315
منصور کریمی‌فر, هادی کریم‌زاده, زیبا فرج‌زادگان, خسرو اکبری, محمد موسایی‌پور, فرشید فتحی
چکیده (35 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
وقایع بیوشیمیایی و سلولی در آسیب‌های نخاعی: ازپاتوفیزیولوژی تا درمان شماره صفحه: 316-327
حوری عدالت
چکیده (40 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML