دوره 37، شماره 532: هفته چهارم مرداد ماه 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

ارتباط سندرم متابولیک با شدت‌های مختلف بیماری انسدادی مزمن ریوی بر اساس معیارهای Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 2017 (GOLD 2017) شماره صفحه: 708-713
محمد امامی اردستانی , مهدی شعبانی
چکیده (202 مشاهده)     |     متن کامل PDF (37 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی تأثیر تزریق کریستالوئید وریدی با حجم‌های متفاوت بر روی تهوع و استفراغ بعد از عمل در کله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک با بیهوشی عمومی شماره صفحه: 714-720
محمد آزاد ماجدی , رحمان عباسی‌وش , شهریار صانع , علیرضا ماهوری , علی‌اکبر نصیری , پونه منفرد
چکیده (188 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML
بررسي مقايسه‌ای تأثير پيش‌گيرانه‌ی اينفیلتراسيون موضعي دو داروي سولفات منيزيم و بوپیواکائین بر تسكين درد پس از عمل جراحي فيوژن كمري تحت بيهوشي عمومي شماره صفحه: 721-727
مجید رضوانی , ابوالفضل زارعیان , محمد علوی , میثم عدیمی
چکیده (187 مشاهده)     |     متن کامل PDF (19 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر پروپوفول- رمی‌فنتانیل و پروپوفول- کتامین بر تغییرات همودینامیک و مدت تشنج در الکتروشوک‌درمانی شماره صفحه: 728-735
بهزاد ناظم رعایا , عظیم هنرمند , شیرین هاشمی فشارکی
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی عملکرد miRNA در بیماری سیستیک فیبروزیس شماره صفحه: 736-746
مریم حسن‌زاد , پوپک فرنیا , جلال الدین غنوی , علی اکبر ولایتی
چکیده (224 مشاهده)     |     متن کامل PDF (53 دریافت)     |     XML