دوره 37، شماره 547: هفته سوم آذر ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (99 مشاهده)     |     متن کامل PDF (7 دریافت) |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی همبستگی عامل Ki-67 در سرطان پروستات با شاخص ضریب انتشار ظاهری در تصویربرداری b-value متفاوت دیفیوژنی MRI شماره صفحه: 1162-1168
مهدی اکبری , محمدباقر توکلی , محمدحسین ایزدپناهی , ایرج عابدی , سعید خان‌باباپور
چکیده (352 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
ارزیابی کیفیت تصویر و دز تابشی در سیستم‌های رادیوگرافی آنالوگ ارتقا یافته با استفاده از فانتوم CDRAD شماره صفحه: 1169-1175
محمدرضا چوپانی , علی چاپاریان
چکیده (359 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

موردی از لنفوم هوچکین به عنوان علتی ثانویه برای ایجاد Cutis Verticis Gyrata شماره صفحه: 1176-1179
رضا مرتضایی , یلدا ناهیدی , سمن افخمی اردکانی , یحیی شاهرخی
چکیده (1270 مشاهده)     |     متن کامل PDF (56 دریافت)     |     XML