دوره 37، شماره 558: هفته دوم اسفند ماه 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بهبود تخمین اثر بیولوژیکی ترکیبات مرتبط با مهار کننده‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتیل‌کولین‌استراز با استفاده از روش غیر‌ خطی جنگل تصادفی شماره صفحه: 1401-1406
فهیمه معتمدی , علیرضا mehri مهری دهنوی , فهیمه قاسمی
چکیده (227 مشاهده)     |     متن کامل PDF (55 دریافت)     |     XML
شناسایی جایگاه عوامل تعیین ‌کننده‌ی اجتماعی سلامت در نظام آموزشی عالی مرتبط با علوم پزشکی شماره صفحه: 1407-1414
محمود کیوان‌آرا , کمال حیدری , راحله سموعی
چکیده (265 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
بررسی تنوع آللی پلی‌مورفیسم VNTR در ژن مونوآمین اکسیداز A زنان و مردان جوان مشهدی شماره صفحه: 1415-1421
صدیقه‌سادات حجتی , عباسعلی گائینی , هادی روحانی , محمد شریعت‌زاده
چکیده (204 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML