دوره 37، شماره 558: هفته دوم اسفند ماه 1398

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (248 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (1 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بهبود تخمین اثر بیولوژیکی ترکیبات مرتبط با مهار کننده‌های استیل‌کولین‌استراز و بوتیل‌کولین‌استراز با استفاده از روش غیر‌ خطی جنگل تصادفی شماره صفحه: 1401-1406
فهیمه معتمدی , علیرضا mehri مهری دهنوی , فهیمه قاسمی
چکیده (631 مشاهده)     |     متن کامل PDF (80 دریافت)     |     XML
شناسایی جایگاه عوامل تعیین ‌کننده‌ی اجتماعی سلامت در نظام آموزشی عالی مرتبط با علوم پزشکی شماره صفحه: 1407-1414
محمود کیوان‌آرا , کمال حیدری , راحله سموعی
چکیده (588 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
بررسی تنوع آللی پلی‌مورفیسم VNTR در ژن مونوآمین اکسیداز A زنان و مردان جوان مشهدی شماره صفحه: 1415-1421
صدیقه‌سادات حجتی , عباسعلی گائینی , هادی روحانی , محمد شریعت‌زاده
چکیده (598 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML