دوره 37، شماره 559: هفته سوم اسفند ماه 1398

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

اثر پیش‌درمان تمرین هوازی بر برخی از شاخص‌های استرسی ریه در برابر سمیت ناشی از دوکسوروبیسین شماره صفحه: 1422-1427
سیده زلیخا هاشمی‌ چاشمی , ولی‌اله دبیدی روشن
چکیده (202 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML
اندازه‌گیری متغیرهای دزیمتری براکی‌تراپی چشمه‌ی کبالت-60 با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت کارلوی Geant4 و مقایسه‌ی نتایج با مدل استاندارد چشمه‌ی BEBIG شماره صفحه: 1428-1435
علیرضا خزانی , اکبر عبدی‌سرای , کمال مصطفی‌نژاد , اعظم ذبیحی
چکیده (201 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

دو مورد سالک مزمن و مقاوم به درمان به عنوان تظاهری اولیه از اختلال لنفوپرولیفراتیو زمینه‌ای شماره صفحه: 1436-1439
رضا مرتضایی , ریحانه آرین , سمن افخمی اردکانی , وحید مشایخی قویونلو
چکیده (203 مشاهده)     |     متن کامل PDF (38 دریافت)     |     XML