دوره 38، شماره 565: هفته اول اردیبهشت ماه 1399

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (250 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

رضایت شغلی پرسنل مرکز آموزشی- درمانی الزهرای (س) اصفهان و عوامل مؤثر بر آن در سال‌های 97-1396 شماره صفحه: 99-106
علیرضا صفاییان , شادی جهانبخشی , سید محمد فاطمی , فیروزه عباسی
چکیده (488 مشاهده)     |     متن کامل PDF (70 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی تصویربرداری مناسب با استفاده از آزمون تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) در بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان هاجر (س) شهرکرد در سال 1396 شماره صفحه: 107-114
نیلوفر صادقی , حسین اعظمی , الهام رئیسی , کیمیا حسینی , محمدعلی دیانی , نیلوفر لله گانی
چکیده (514 مشاهده)     |     متن کامل PDF (84 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی کارایی و عوارض ناشی از ایجاد فیستول شریانی- وریدی با دو روش آناستوموز پهلو به انتها و پهلو به پهلوی شاخه‌ی پرفوران ورید سفالیک به شریان براکیال و فیستول براکیوسفالیک در بیماران کاندیدای همودیالیز شماره صفحه: 115-120
عباس ساروخانی , آرش مهراز
چکیده (479 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML