دوره 38، شماره 571: هفته سوم خرداد ماه 1399

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (267 مشاهده)     |     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

بررسی فراواني و عوامل مرتبط با افزایش تروپونین در بیماران بدحال بستری در بخش مراقبت‌های ویژه‌ی بیمارستان الزهرای (س) اصفهان طی سال‌های 97-1396 شماره صفحه: 231-236
بابک علی کیایی , عطیه عشاقی , کورش نعمتی , محمد نادری
چکیده (337 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
ارتباط تابلوی بالینی سکته‌ی قلبی حاد با جنسیت در بیماران بستری شده در بیمارستان‌های آموزشی شهر اصفهان شماره صفحه: 237-244
حمید صانعی , الهه صانعی , آزاده رهنما , علی کمال
چکیده (336 مشاهده)     |     متن کامل PDF (36 دریافت)     |     XML
اثر افزوده‌ی سیپروفلوکساسین 2 درصد به صورت موضعی بر تزریق داخل ضایعه‌ی گلوکانتیم در درمان لیشمانیوز پوستی شماره صفحه: 245-251
محمدجواد یزدان‌پناه , نغمه زابلی‌نژاد , الهه اندخشیده , وحید مشایخی قویونلو , امید رجبی
چکیده (340 مشاهده)     |     متن کامل PDF (111 دریافت)     |     XML