دوره 38، شماره 579: هفته سوم مرداد ماه 1399

XML

فهرست مطالب

ایندکس
 
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML

مقاله پژوهشی

پاسخ‌های اینترلوکین-7 و ظرفیت هوازی به 20 جلسه‌ی تمرین مقاومتی کم‌شدت در وضعیت روزه‌داری در ماه رمضان شماره صفحه: 393-400
نرگس لقایی , محمود نيك‌سرشت , عبدالحسین طاهری کلانی
چکیده (226 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML
تأثیر افزودن دکسمدتومیدین بر تغییرات ضربان قلب و فشار خون بعد از القای بیهوشی با تیوپنتال سدیم در الکتروشوک درمانی؛ یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شماره صفحه: 401-407
بهزاد ناظم‌رعایا , محمدرضا صفوی , عظیم هنرمند , مهتاب نوربخش
چکیده (196 مشاهده)     |     متن کامل PDF (32 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

پاسخ‌های ایمنی علیه ویروس‌های خانواده‌ی کرونا و راهبردهای ساخت واکسن شماره صفحه: 408-414
علیرضا عندلیب
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML