دوره 38، شماره 585: هفته اول مهر ماه 1399

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تغییرات حسی- حرکتی بیماران تحت عمل جراحی ارتوپدی اندام تحتانی با بی‌حسی نخاعی به وسیله‌ی دو ترکیب دارویی دکسمدتومیدین- روپیواکائین و فنتانیل- روپیواکائین در مقایسه با روپیواکائین تنها: یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شماره صفحه: 537-544
ریحانک طلاکوب , سید تقی هاشمی , محمدجواد حسینی
چکیده (158 مشاهده)     |     متن کامل PDF (46 دریافت)     |     XML
بررسی اپیدمیولوژی لیشمانیوز جلدی در شهرستان اردستان طی سال‌های 97-1391 شماره صفحه: 545-550
رشید باروتی اردستانی , صدیقه صابری , ندا ابریشمی , نادر پسته‌چیان
چکیده (181 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
سنجش اعتبار روش تشخیصی ویروس پاپیلومای انسانی در تریاژ بانوان با گزارش ASCUS در سیتولوژی سرویکس شماره صفحه: 551-556
فریبا بهنام‌فر , ندا معظم , الهام معظم
چکیده (151 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML