هفته دوم اسفند ماه 1389

هفته دوم اسفند ماه 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

عملکرد هورمونی تخمدان پس از اتوترانسپلانت بدون پایه‌ی عروقی به ناحیه‌ی گردن در رت شماره صفحه: 1717-1723
سیده زهرا علامه, سپیده خدائی, مجید خزاعی
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط سندرم متابولیک و اجزای آن با شاخص زانویی- بازویی (ABI)پایین در یک جمعیت ایرانی شماره صفحه: 1724-1732
سید علی کاظمی, معصومه صادقی, سید محمد هاشمی, رامین حیدری, مژگان قاری پور, الهیار گلابچی, دکتر نضال صراف زادگان
چکیده (292 مشاهده)     |     متن کامل PDF (35 دریافت)     |     XML
ارتباط الگوی‌های غذایی غالب با خطر ابتلا به سرطان کولون شماره صفحه: 1733-1744
مهدی تذهیبی, حسین خلیلی طهماسبی, مریم عادلی, ناهید آبدار, لیلا لقمانی, مریم مقرون, اكرم پورشمس, سید محمد حسن امامی, احمد اسماعیل زاده
چکیده (105 مشاهده)     |     متن کامل PDF (28 دریافت)     |     XML
بررسی از دیدگاه جغرافیای پزشكی در زمینه‌ی تأثیر اقلیم و آب و هوا بر اختلالات روانی- رفتاری كودكان 4 تا 7 ساله‌ی مناطق روستایی استان اصفهان شماره صفحه: 1745-1751
مجید غیاث, اسكندر صیدایی, احمد تقدیسی, رضا روز بهانی, پریناز پورصفا, حمید برقی, یوسف قنبری
چکیده (1071 مشاهده)     |     متن کامل PDF (228 دریافت)     |     XML
بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس ابدومینال در تعیین Pelvic relaxation شماره صفحه: 1752-1758
امین قانعی
چکیده (14331 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
فراوانی عفونت ادراری در بیماران با سوند ادراری بستری در بخش مراقبت‌های ویژه شماره صفحه: 1759-1764
محمدهادی رفیعی, حمیدرضا آقائی
چکیده (382 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
بررسی اثر درمانی داروی کلشی‌سین در آسیب دیررس ریوی ناشی از گاز خردل در مدل حیوانی شماره صفحه: 1765-1773
تورج روشن ضمیر, فاطمه قسامی, سید علی علوی, نوشین میرخشتی, لیلا انصاری
چکیده (101 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی سلامت خون از نظر شاخص‌های ویروسی هپاتیت B و C و ایدز و اعتیاد به مواد مخدر در اهدا كنندگان خون حین مراسم مذهبی و شرایط عادی در اصفهان شماره صفحه: 1774-1780
حسن صالحی, مرضیه صالحی, محسن خویش اردستانی, فرزین خوروش, كامیار مصطفوی‌زاده
چکیده (201 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
بررسی فراوانی نسبی سنگ‌های كلیوی از نظر تركیب سنگ در بیماران مراجعه كننده به سنگ شکن شماره صفحه: 1781-1791
فرهاد تدین, مهدی صباغ
چکیده (84 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
بررسی و مقایسه‌ی تحمل دارویی و نتایج درمانی ناشی از تجویز آموکسی سیلین و سفیکسیم در اوتیت میانی حاد شماره صفحه: 1792-1801
نظام الدین برجیس, احمدرضا اخوت, زهرا عبدیزدان, محمد برجیس
چکیده (325 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
بررسی نتایج استفاده از توسعه دهنده‌ی بافتی در جراحی ترمیمی؛ یک بررسی سیزده ساله شماره صفحه: 1802-1807
شهریار لقمانی, علیرضا بحری نجفی
چکیده (63 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML
عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C شماره صفحه: 1808-1813
علیرضا دهقانی, علیرضا اشتری, هومن قطره سامانی
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (31 دریافت)     |     XML
ارزشیابی برنامه‌ی تسهیل زایمان فیزیولوژیک در بیمارستان‌های منتخب اصفهان شماره صفحه: 1814-1819
زیبا فرج زادگان, احمد رضا زمانی, محبوبه والیانی, الهام گلشاه
چکیده (631 مشاهده)     |     متن کامل PDF (29 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

بهبود سریع آفت تناسلی با FK-506 در بیماری بهجت شماره صفحه: 1820-1824
منصور کریمی‌فر, مژگان کریمی‌فر, منصور ثالثی, هادی کریم زاده, زهرا سید بنکدار, پیمان متقی, علی محمد فاطمی
چکیده (3258 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML