دوره 38، شماره 601: هفته اول بهمن ماه 1399

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

میزان فشار پرفیوژن چشمی در مبتلایان به انسداد ایسکمیک حاد ورید مرکزی شبکیه در مقایسه با گروه شاهد شماره صفحه: 869-874
علی صالحی , افسانه نادری بنی , محمد ارسطویی
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (26 دریافت)     |     XML
بررسی اثر آگونیست و آنتاگونیست گیرنده‌ی آدنوزین نوع A1 بر بیان ژن و P53 مسیرها و میزان آپوپتوز در گلیوبلاستومای چند شکلی U87Mg شماره صفحه: 875-881
فهیمه زمانی رارانی , زین العابدین شریفیان دستجردی , علی والیانی , محمد زمانی رارانی , الیاس کارگر ابرقویی , ابراهیم افتخار , مجید پورانتظاری , جواد مهاجر انصاری
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (24 دریافت)     |     XML

مقاله کوتاه

بررسی اثرات پرتوی ناشی از نشت گاز هگزا فلوراید اورانیوم (UF6) با غنای طبیعی به روش شبیه‌سازی با نرم ‌افزار RASCAL شماره صفحه: 882-885
مسعود صائب , داریوش شهبازی گهرویی
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML