دوره 38، شماره 602: هفته دوم بهمن ماه 1399

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

اثرات حفاظتی نانواکسید روی بر اسپرماتوژنز Ratهای نر بالغ تیمار شده با پاکلی تاکسل شماره صفحه: 886-892
مژگان باقریان , اکبر کریمی , حسین صلواتی , علی اصغر پیله‌وریان , مریم عزیزی
چکیده (64 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML
طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2 شماره صفحه: 893-899
محمدرضا عزیزیان , مهناز اتحاد توکل , سعید خان باباپور , آذر برادران , میلاد برادران , احمد شانئی
چکیده (79 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

بررسی منشأ احتمالی و سیر تحول کرونا ویروس‌ها با تمرکز بر عامل عفونت COVID-19 شماره صفحه: 900-913
شیما غریبی , وجیهه عظیمیان زواره , سید حسین میرهندی
چکیده (108 مشاهده)     |     متن کامل PDF (92 دریافت)     |     XML