دوره 38، شماره 603: هفته سوم بهمن ماه 1399

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تغییرات بیان miR-128، miR-144-3p، miR-181b و miR-451 در پاسخ به درمان در کودکان مبتلا به لوسمی حاد لنفوبلاستی شماره صفحه: 914-920
پریسا تندل , حسن شریفی یزدی , احسان فرزادفرد , سهیلا زارعی فر , سعید محمدی‌نژاد , هما نیکنام , حسنعلی عابدی , غلامحسین تمدن
چکیده (79 مشاهده)     |     متن کامل PDF (25 دریافت)     |     XML
تأثیر فولیک اسید و نیکوتینیک اسید بر سطح مالون دی‌‌آلدئید مایع سیمن مردان الیگواسپرمی پس از فرایند انجماد شماره صفحه: 921-928
زهرا صادقی , شهلا اسحاقی , غلامرضا R دشتی
چکیده (118 مشاهده)     |     متن کامل PDF (14 دریافت)     |     XML
شناسایی مولکولی و ارزیابی قدرت تولید پروتئیناز و فسفولیپاز ایزوله‌های محیطی Aspergillus به دست آمده از فضای بیمارستان شماره صفحه: 929-935
فائزه محمدی , نیما همت , بهناز فامیل ستاریان , آسیه مقامی مهر
چکیده (86 مشاهده)     |     متن کامل PDF (16 دریافت)     |     XML