دوره 39، شماره 616: هفته چهارم اردیبهشت ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

تأثیر ریزمغذی‌های غیر ویتامینه بر پیامدهای درمانی مراقبتی بیماران دچار تروما با تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش‌ مراقبت‌های ویژه شماره صفحه: 145-151
محبوبه ذوالفقاری عیسوند , شهرام مولوی‌نژاد , محسن سوایی , سید محمدحسین موسوی جزایری , مریم دستورپور
چکیده (130 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML
ارتباط نگرش‌های اجتماعی- فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران شماره صفحه: 152-158
الناز ویسی , مروارید نورمحمدی , مینا باباشاهی
چکیده (189 مشاهده)     |     متن کامل PDF (91 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

کاربردهای G2013 (α-L-guluronic acid) به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد التهابی در درمان بیماری‌ها شماره صفحه: 159-166
زهرا باقریان , محمدمراد فرج‌الهی , منیره محسن‌زادگان , عباس میرشفیعی
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML