دوره 39، شماره 620: هفته چهارم خرداد ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

چالش‌های برنامه‌ی درسی اجرا شده‌ در دوره‌ی علوم پایه‌ی برنامه‌ی ملی پزشکی عمومی از نظر فراگیران شماره صفحه: 234-239
شهرزاد شهیدی , نفیسه حسینی , مریم آویژگان , وجیهه وفامهر
چکیده (102 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
اثر مواجهه با پرفلوئورواکتانوئیک اسید در دوران بارداری بر بیان نشانگرهای الیگودندروسیتی شماره صفحه: 240-244
جمال چناری , فرهاد گلشن ایرانپور , ناظم قاسمی
چکیده (90 مشاهده)     |     متن کامل PDF (21 دریافت)     |     XML
ارزیابی اثر بتائین بر هیستومورفومتری و شاخص‌های اکسیداتیو بافت اندوکرینی غده‌ی هیپوفیز موش صحرایی تغذیه شده با جیره‌ی پرکالری شماره صفحه: 245-253
علی عامری , شیما حسینی‌فر , نعیم عرفانی مجد , محمد رضا تابنده
چکیده (72 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML