ویژه نامه هپاتیت 1389

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی اعتیاد تزریقی: میزان موارد مثبت سرمی و عوامل خطرساز مرتبط شماره صفحه: 1537-1545
بهروز عطایی , آناهیتا بابک , مجید یاران , نازیلا کسائیان , زری نخودیان , مرجان مشکاتی , پیمان ادیبی
چکیده (294 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
شیوع هپاتیت C در معتادان تزریقی: غربالگری از طریق فراخوان عمومی شماره صفحه: 1546-1552
رضا فدایی نوبری , مرجان مشکاتی , بهروز عطایی , کمال حیدری , نازیلا کسائیان , زری نخودیان , پریسا شعاعی , مجید یاران , پیمان ادیبی
چکیده (530 مشاهده)     |     متن کامل PDF (87 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در مراکز گذری استان اصفهان: توصیف یک تجربه شماره صفحه: 1553-1559
مرجان مشکاتی , بهروز عطایی , زری نخودیان , مجید یاران , آناهيتا بابک , محمدرضا عسگریان زاده , مرضیه فرشاد , پیمان ادیبی
چکیده (419 مشاهده)     |     متن کامل PDF (58 دریافت)     |     XML
هپاتیت C در بیماران دارای انتقال مکرر خون استان اصفهان شماره صفحه: 1560-1564
ناریلا کسائیان , زری نخودیان , آناهیتا بابک , بهروز عطایی , پیمان ادیبی
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در معتادان تزریقی در زندان‌های استان اصفهان شماره صفحه: 1565-1571
علیرضا کفاشیان , زری نخودیان , نازیلا کسائیان , آناهیتا بابک , مجید یاران , پریسا شعاعی , بهروز عطایی , پیمان ادیبی
چکیده (326 مشاهده)     |     متن کامل PDF (74 دریافت)     |     XML
غربالگری هپاتیت C در معتادین تزریقی تحت درمان با متادون: تحقیق عملکردی شماره صفحه: 1572-1576
سینا مباشری زاده , نازیلا کسائیان , بهروز عطایی , زری نخودیان , پیمان ادیبی
چکیده (375 مشاهده)     |     متن کامل PDF (75 دریافت)     |     XML
هپاتیت C در نوجوانان زندانی شهر اصفهان : توصیف یک تجربه شماره صفحه: 1577-1580
زری نخودیان , بهروز عطایی , مجید یاران , علی شمس , نازیلا کسائیان , علیرضا کفاشیان , مجید احسانی , پیمان ادیبی
چکیده (317 مشاهده)     |     متن کامل PDF (52 دریافت)     |     XML
غربال‌گری هپاتیت C در افراد دارای سابقه‌ی تزریق مواد مخدر در شهرستان گلپایگان از طریق فراخوان عمومی: مطالعه‌ی پایلوت شماره صفحه: 1581-1586
بهروز عطایی , مرجان مشکاتی , علی کریمی , مجید یاران , نازیلا کسائیان , زری نخودیان , پریسا شعاعی , پیمان ادیبی
چکیده (292 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML