دوره 39، شماره 630: هفته دوم شهریور ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

اثر تمرین اینتروال متوسط شدت و لیپوئیک اسید لیپوزومال بر لنف آنژیوژنز پانکراس، گلوکز و انسولین سرمی Rat‌های مدل مبتلا به دیابت شماره صفحه: 456-463
مینو دادبان شهامت , سید رامین هاشمیان اصفهانی , اسرا عسکری
چکیده (18 مشاهده)     |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML
اثر مواجهه با پرفلئورواکتانویک اسید در دوران بارداری بر تراکم بافت میلین جسم پینه‌ای مغز نوزاد موش صحرایی شماره صفحه: 464-469
جمال چناری , فرهاد گلشن ایرانپور , ناظم قاسمی
چکیده (18 مشاهده)     |     متن کامل PDF (7 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

مراقبت های بهداشتی اولیه به عنوان راهکاری برای مبارزه با پاندمی کووید-19: نامه به سردبیر شماره صفحه: 470-474
زهرا فتوکیان , فاطمه محمدخواه
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML