دوره 39، شماره 631: هفته سوم شهریور ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسي اثر تجويز آسپيرين بر آسيب‌هاي فيبروتيك و استرس اكسيداتيو ناشی از تجويز بلئومايسين در بافت ريه‌ی Rat شماره صفحه: 475-483
فاطمه آقاکثیری , عادل محمد علیپور , علی حسینی شریف‌آباد , محمد هاشم‌نیا
چکیده (24 مشاهده)     |     متن کامل PDF (10 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی تأثیر ساکشن لوله‌ی تراشه به روش باز و بسته بر نتایج اسمیر و کشت باکتریال ترشحات تراشه‌ی بیماران تحت تهویه‌ی مکانیکی بستری در بخش مراقبت‌های ویژه شماره صفحه: 484-491
مریم مرادی , فاطمه رضایی , علی محمدپور , موسی سجادی
چکیده (22 مشاهده)     |     متن کامل PDF (11 دریافت)     |     XML

نامه به سردبیر

شواهد رژیم کتوژنیک در درمان سرطان شماره صفحه: 492-495
عادله خدابخشی
چکیده (28 مشاهده)     |     متن کامل PDF (4 دریافت)     |     XML