دوره 39، شماره 632: هفته چهارم شهریور ماه 1400

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

بررسی اثربخشی استفاده از بازی کنترل تکانه بر تکانشگری و مشکلات رفتاری کودکان نقص توجه/ بیش‌فعال- تکانشگر 12-8 ساله شماره صفحه: 496-503
مصطفی نجفی , محمدجواد طراحی , احمد ترفع
چکیده (21 مشاهده)     |     متن کامل PDF (15 دریافت)     |     XML
ارزش تشخیصی سونوگرافی ترانس واژینال و هیستروسکوپی در مقایسه با پاتولوژی در تشخیص ضایعات اندومتر در زنان مبتلا به خونریزی غیر طبیعی رحمی شماره صفحه: 504-511
فرحناز مردانیان , مریم هاشمی , راضیه سلیمانی
چکیده (17 مشاهده)     |     متن کامل PDF (9 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

مروری بر اکوکاردیوگرافی در سکتههای مغزی شماره صفحه: 512-517
محمد سعادت نیا , مرضیه تاجمیر ریاحی
چکیده (15 مشاهده)     |     متن کامل PDF (5 دریافت)     |     XML