هفته اول فروردین ماه 1390

هفته اول فروردین ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

عوامل مرتبط با ایجاد چاقی شکمی در زنان شماره صفحه: 1-12
لیلا آزادبخت, مریم بحرینیان, احمد اسماعیل زاده
چکیده (231 مشاهده)     |     متن کامل PDF (69 دریافت)     |     XML
اپیدمیولوژی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در استان اصفهان شماره صفحه: 13-19
معصومه رشیدی, مجید غیاث, محمد حسین رامشت
چکیده (847 مشاهده)     |     متن کامل PDF (243 دریافت)     |     XML
میانگین طول مدت تهویه‌ی مکانیکی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران تحت عمل ازوفاژکتومی ترانس هیاتال به دلیل سرطان مری شماره صفحه: 20-27
سید عباس طباطبایی, سید مظفر هاشمی, غلامرضا مهاجری, مجتبی احمدی نژاد, وحید گوهریان, محسن كلاهدوزان, سعید عباسی, ندا مقاره عابد, امیر حسین داورپناه جزی, محمد عیدی
چکیده (64 مشاهده)     |     متن کامل PDF (39 دریافت)     |     XML
بررسی ارتباط اجزای ‌سندرم‌ متابولیک ‌و‌ تعداد‌ گلبول‌های خون با به کارگیری ‌مدل‌های رگرسیونی با داده‌های شمارشی شماره صفحه: 28-35
فاطمه حسن‌زاده, ایرج کاظمی, رویا کلیشادی
چکیده (81 مشاهده)     |     متن کامل PDF (17 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

اهمیت بالینی وارونگی پری سنتریک کروموزوم 9: گزارش یک مورد سقط و فوت نوزاد شماره صفحه: 36-40
نیره نوری, نرگس نوری, مریم صدقی
چکیده (2290 مشاهده)     |     متن کامل PDF (67 دریافت)     |     XML