هفته دوم فروردین ماه 1390

هفته دوم فروردین ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان شماره صفحه: 41-48
محمود عمرانی فرد, امیر مهدی انصاری, نوشین جاذبی, رضا روزبهانی, مجتبی اکبری
چکیده (221 مشاهده)     |     متن کامل PDF (484 دریافت)     |     XML
تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر شماره صفحه: 49-55
حسن رزمجو, اکرم ریسمانچیان, امین مسجدی, محمدساری محمدلی
چکیده (85 مشاهده)     |     متن کامل PDF (34 دریافت)     |     XML
تأثیر تزريق هم زمان واکسن هپاتيت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتيت B در بيماران تحت دياليز شماره صفحه: 56-64
شهرزاد شهیدی, نسرین نامداری فرقانی, مژگان مرتضوی, سمیه صادقی, هما ریحانی, بهزاد حیدریان
چکیده (52 مشاهده)     |     متن کامل PDF (43 دریافت)     |     XML
استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری شماره صفحه: 65-73
محمد کارگر, صادق قربانی دالینی, عباس دوستی, نگار صعود
چکیده (283 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی شماره صفحه: 74-79
محسن میدانی, نظام الدین برجیس, مژگان مختاری, نوشین احمدی, محمد جواد ریخته گر, محمد حسن ریخته گر
چکیده (213 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML