هفته دوم فروردین ماه 1390

هفته دوم فروردین ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

مقایسه‌ی نتایج درمانی استفاده از غشای آمنیون و گرافت پوستی در درمان سوختگی‌های درجه‌ی 2 عمقی کودکان شماره صفحه: 41-48
محمود عمرانی فرد , امیر مهدی انصاری , نوشین جاذبی , رضا روزبهانی , مجتبی اکبری
چکیده (588 مشاهده)     |     متن کامل PDF (661 دریافت)     |     XML
تغییرات انحنای سطح خلفی قرنیه بعد از عمل فوتورفراکتیو کراتکتومی در بیماران با میوپی بالای 6 دیوپتر شماره صفحه: 49-55
حسن رزمجو , اکرم ریسمانچیان , امین مسجدی , محمدساری محمدلی
چکیده (397 مشاهده)     |     متن کامل PDF (88 دریافت)     |     XML
تأثیر تزريق هم زمان واکسن هپاتيت B و دوگانه بر سطح آنتی بادی ضد هپاتيت B در بيماران تحت دياليز شماره صفحه: 56-64
شهرزاد شهیدی , نسرین نامداری فرقانی , مژگان مرتضوی , سمیه صادقی , هما ریحانی , بهزاد حیدریان
چکیده (366 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML
استفاده از روش Real-time PCR و پروب های اختصاصی آلل TaqManبه منظور شناسایی جهش های نقطه ای مقاومت به کلاریترومایسین در هلیکوباکتر پیلوری شماره صفحه: 65-73
محمد کارگر , صادق قربانی دالینی , عباس دوستی , نگار صعود
چکیده (672 مشاهده)     |     متن کامل PDF (97 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

معرفی یک مورد نادر هم‌زمانی اکتینومایکوز لارنکس با درگیری ریوی شماره صفحه: 74-79
محسن میدانی , نظام الدین برجیس , مژگان مختاری , نوشین احمدی , محمد جواد ریخته گر , محمد حسن ریخته گر
چکیده (841 مشاهده)     |     متن کامل PDF (82 دریافت)     |     XML