هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان شماره صفحه: 234-242
شیلا جلال پور
چکیده (239 مشاهده)     |     متن کامل PDF (62 دریافت)     |     XML
تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی شماره صفحه: 243-252
مهدی کارگرفرد , فاطمه بساطی , معصومه صادقی , رضا روزبهانی , الهیار گلابچی
چکیده (261 مشاهده)     |     متن کامل PDF (248 دریافت)     |     XML
میزان مشاركت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها شماره صفحه: 253-258
حبیب اله حسینی , همایون ناجی , فاطمه عبدی , احمد مشهدی زاده , عبداله رضایی
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (30 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی شماره صفحه: 259-265
عطاءاله قهیری , فاطمه عبدی , رامیا مستو , مژده قاسمی
چکیده (40372 مشاهده)     |     متن کامل PDF (283 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟ شماره صفحه: 266-272
منصور ثالثی , فرشته سلیمی , پروین محزونی
چکیده (2331 مشاهده)     |     متن کامل PDF (93 دریافت)     |     XML