هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

هفته سوم اردیبهشت ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌های پاتوژن جداسازی شده از محیط‌های زیستی و غیر زیستی بیمارستان شماره صفحه: 234-242
شیلا جلال پور
چکیده (210 مشاهده)     |     متن کامل PDF (59 دریافت)     |     XML
تأثیر یک دوره‌ی بازتوانی قلبی بر شاخص‌های پرشدگی دیاستولی و ظرفیت عملکردی در بیماران مبتلا به سکته‌ی قلبی شماره صفحه: 243-252
مهدی کارگرفرد, فاطمه بساطی, معصومه صادقی, رضا روزبهانی, الهیار گلابچی
چکیده (235 مشاهده)     |     متن کامل PDF (224 دریافت)     |     XML
میزان مشاركت مردان در برنامه‌های تنظیم خانواده پس از آموزش گروهی همسران آن‌ها شماره صفحه: 253-258
حبیب اله حسینی, همایون ناجی, فاطمه عبدی, احمد مشهدی زاده, عبداله رضایی
چکیده (70 مشاهده)     |     متن کامل PDF (27 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی اثر دارویی اوندانسترون و متوکلوپرامید بر تهوع و استفراغ حاملگی شماره صفحه: 259-265
عطاءاله قهیری, فاطمه عبدی, رامیا مستو, مژده قاسمی
چکیده (38038 مشاهده)     |     متن کامل PDF (254 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

آدنوم تیروئید یا پاراتیروئید؟ شماره صفحه: 266-272
منصور ثالثی, فرشته سلیمی, پروین محزونی
چکیده (2049 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML