دوره 29، شماره 132:هفته چهارم اردیبهشت 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته شماره صفحه: 273-280
سیمین‌دخت سلیمانی فرد, مجتبی اکبری, مرتضی ثابت قدم, صدیقه صابری
چکیده (125 مشاهده)     |     متن کامل PDF (40 دریافت)     |     XML
اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان شماره صفحه: 281-288
غلامرضا خیرآبادی, الناز سلماسی, سحر اکبری پور, ماه رخساره نادریان
چکیده (228 مشاهده)     |     متن کامل PDF (22 دریافت)     |     XML
نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین شماره صفحه: 289-303
بهمن رشیدی, جعفر سلیمانی راد
چکیده (87 مشاهده)     |     متن کامل PDF (18 دریافت)     |     XML
کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی شماره صفحه: 304-311
نسترن ایزدی مود, علی محمد سبزقبائی, محمدرضا پورنیا
چکیده (110 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی شماره صفحه: 312-326
انسیه صالحی, فاطمه السادات امجدی, مجید خزاعی
چکیده (638 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1518 دریافت)     |     XML