دوره 29، شماره 132:هفته چهارم اردیبهشت 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

وضعیت مالاریا در اصفهان در پنج سال گذشته شماره صفحه: 273-280
سیمین‌دخت سلیمانی فرد , مجتبی اکبری , مرتضی ثابت قدم , صدیقه صابری
چکیده (480 مشاهده)     |     متن کامل PDF (104 دریافت)     |     XML
اختلال وسواس در بیماران اگزمائی مراجعه کننده به یک درمانگاه دولتی پوست در اصفهان شماره صفحه: 281-288
غلامرضا خیرآبادی , الناز سلماسی , سحر اکبری پور , ماه رخساره نادریان
چکیده (619 مشاهده)     |     متن کامل PDF (76 دریافت)     |     XML
نقش آپوپتوزیس در جدا شدن شیار پلک نوزاد رت با روش هماتوکسیلین– ائوزین شماره صفحه: 289-303
بهمن رشیدی , جعفر سلیمانی راد
چکیده (440 مشاهده)     |     متن کامل PDF (73 دریافت)     |     XML
کم‌خونی و عوامل مؤثر بر آن در خودکشی با مسمومیت عمدی شماره صفحه: 304-311
نسترن ایزدی مود , علی محمد سبزقبائی , محمدرضا پورنیا
چکیده (454 مشاهده)     |     متن کامل PDF (105 دریافت)     |     XML

مقاله مروری

آنژیوژنز در سلامت و بیماری: نقش فاکتور رشد اندوتلیوم عروقی شماره صفحه: 312-326
انسیه صالحی , فاطمه السادات امجدی , مجید خزاعی
چکیده (1093 مشاهده)     |     متن کامل PDF (1916 دریافت)     |     XML