دوره 29، شماره 145: هفته اول شهریور ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان شماره صفحه: 831-839
سید علی موسوی, مریم کوشکی, علی مهرابی کوشکی
چکیده (398 مشاهده)     |     متن کامل PDF (72 دریافت)     |     XML
فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو شماره صفحه: 840-846
ناهید رئیسی, محمدرضا صبری, حسن طاعتی غفور
چکیده (111 مشاهده)     |     متن کامل PDF (23 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی تأثیر اكسیژن با غلظت پایین و اكسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس شماره صفحه: 847-854
زهره بدیعی, امیر محمد آرمانیان
چکیده (104 مشاهده)     |     متن کامل PDF (752 دریافت)     |     XML
تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری شماره صفحه: 855-860
بهروز فدائی, مینو موحدی, مجتبی اکبری, مژده قاسمی, اکرم جلالوند
چکیده (466 مشاهده)     |     متن کامل PDF (143 دریافت)     |     XML
نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی شماره صفحه: 861-868
انسیه صالحی, مجید خزاعی, بهمن رشیدی
چکیده (45 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML