دوره 29، شماره 145: هفته اول شهریور ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی عوارض جسمی ‌و روانی در جانبازان قطع نخاعی با توانایی کامل در مقایسه با جانبازان ناتوان در اصفهان شماره صفحه: 831-839
سید علی موسوی , مریم کوشکی , علی مهرابی کوشکی
چکیده (534 مشاهده)     |     متن کامل PDF (86 دریافت)     |     XML
فراوانی کاردیومیوپاتی وابسته به دانامایسین در کودکان و نوجوانان بهبود یافته از لوسمی ‌لنفوبلاستیک حاد و ارتباط آن با سطح تروپونین قلبی و دوز تجمعی دارو شماره صفحه: 840-846
ناهید رئیسی , محمدرضا صبری , حسن طاعتی غفور
چکیده (247 مشاهده)     |     متن کامل PDF (45 دریافت)     |     XML
مقایسه‌ی تأثیر اكسیژن با غلظت پایین و اكسیژن با غلظت بالا در احیای نوزادان نارس شماره صفحه: 847-854
زهره بدیعی , امیر محمد آرمانیان
چکیده (234 مشاهده)     |     متن کامل PDF (970 دریافت)     |     XML
تأثیر سن مادر بر عوارض و پیامد‌های بارداری شماره صفحه: 855-860
بهروز فدائی , مینو موحدی , مجتبی اکبری , مژده قاسمی , اکرم جلالوند
چکیده (729 مشاهده)     |     متن کامل PDF (191 دریافت)     |     XML
نقش GW0742، آگونیست PPARβ/δ، بر آنژیوژنز قلبی در رت‌های نرمال و دیابتی شماره صفحه: 861-868
انسیه صالحی , مجید خزاعی , بهمن رشیدی
چکیده (164 مشاهده)     |     متن کامل PDF (68 دریافت)     |     XML