دوره 29، شماره 147: هفته سوم شهریور ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان شماره صفحه: 912-921
محمد بهابادی نژاد , مجید بوذری , اردشیر طالبی
چکیده (483 مشاهده)     |     متن کامل PDF (101 دریافت)     |     XML
نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان شماره صفحه: 922-928
حسین ابدالی , مهدی غلامیان , سمیه صادقی , مهرداد ابدالی
چکیده (406 مشاهده)     |     متن کامل PDF (110 دریافت)     |     XML
اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوكسان شماره صفحه: 929-938
فاطمه شمسی , صدیقه عسگری , محمود رفیعیان , سمیه كاظمی , آزاده عادل نیا
چکیده (4608 مشاهده)     |     متن کامل PDF (119 دریافت)     |     XML
وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان شماره صفحه: 939-946
سید رضا اسحاقی , آرمیندخت شاه ثنایی , مریم ملت اردکانی
چکیده (674 مشاهده)     |     متن کامل PDF (174 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه شماره صفحه: 947-951
مجتبی احمدی‌نژاد , علی رضا آذرگون , اصغر عالیه پور , سارا والی‌زاده , معصومه میثمی
چکیده (1861 مشاهده)     |     متن کامل PDF (103 دریافت)     |     XML