دوره 29، شماره 147: هفته سوم شهریور ماه 1390

XML

فهرست مطالب

مقاله پژوهشی

فراوانی ویروس SEN در سرویسیت و تومورهای گردن رحم در اصفهان شماره صفحه: 912-921
محمد بهابادی نژاد, مجید بوذری, اردشیر طالبی
چکیده (133 مشاهده)     |     متن کامل PDF (44 دریافت)     |     XML
نتایج درمانی پیوند موی طبیعی در بیماران مبتلا به نقص ابرو در شهر اصفهان شماره صفحه: 922-928
حسین ابدالی, مهدی غلامیان, سمیه صادقی, مهرداد ابدالی
چکیده (48 مشاهده)     |     متن کامل PDF (50 دریافت)     |     XML
اثر میوه‌ی زغال ‌اخته (Cornus mas L.) بر قند خون، انسولین و هیستوپاتولوژی پانکراس در موش‌های صحرایی دیابتی شده با آلوكسان شماره صفحه: 929-938
فاطمه شمسی, صدیقه عسگری, محمود رفیعیان, سمیه كاظمی, آزاده عادل نیا
چکیده (3670 مشاهده)     |     متن کامل PDF (64 دریافت)     |     XML
وضعیت فعالیت بدنی سالمندان شهر اصفهان شماره صفحه: 939-946
سید رضا اسحاقی, آرمیندخت شاه ثنایی, مریم ملت اردکانی
چکیده (288 مشاهده)     |     متن کامل PDF (99 دریافت)     |     XML

گزارش مورد

گزارش یک مورد نادر لنفانژیولیومیوماتوزیس با پنوموتوراکس دو طرفه شماره صفحه: 947-951
مجتبی احمدی‌نژاد, علی رضا آذرگون, اصغر عالیه پور, سارا والی‌زاده, معصومه میثمی
چکیده (423 مشاهده)     |     متن کامل PDF (42 دریافت)     |     XML