تماس با ما

تماس اصلی

دفتر مجله

کلیه امور مربوط به پذیرش مقالات منحصرا از طریق وب سایت مجله انجام می پذیرد.

جهت ارتباط با دفتر مجله صرفا از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید.

 

Email: jims@med.mui.ac.ir

تلفاکس: 36694737-031

نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پشتیبانی

انتشارات وسنا (فرزانگان راداندیش)

Email: farapublications@gmail.com