تماس با ما

تماس اصلی

دفتر مجله

کلیه امور مربوط به پذیرش مقالات منحصرا از طریق وب سایت مجله انجام می پذیرد.

جهت ارتباط با دفتر مجله صرفا از آدرس ایمیل زیر استفاده کنید.

 

Email: jims@med.mui.ac.ir

تلفاکس: 36694737-031 (صرفا جهت تماس های بسیار ضروری)

نشانی: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

پشتیبانی

انتشارات فرزانگان راداندیش

شماره تماس: 09139010291


Email: farapublications@gmail.com