هیات تحریریه

 

مدیر مسؤول

دکتر سید مرتضی حیدری: استاد، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (m_heidari@med.mui.ac.ir)

سردبیر افتخاری

دکتر رویا کلیشادی: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (kelishadi@med.mui.ac.ir)

سردبیر

دکتر رضا خدیوی: دانشیار، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (khadivi@med.mui.ac.ir)

 

اعضای شورای نویسندگان مجله دانشکده پزشکی اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد رضا اخلاقی: دانشیار، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (akhlaghi@med.mui.ac.ir)

دکتر علی اخوان: استادیار، متخصص رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (ali52akhavan@yahoo.com)

دکتر ابراهیم اسفندیاری: استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (esfandiari@med.mui.ac.ir)

دکتر فرامرز اسماعیل بیگی: استاد، فوق تخصص غدد، مرکز پزشکی دانشگاهی کلیولند، کلیولند، آمریکا                    (faramarz.ismail-beigi@case.edu)

دکتر احمد اسماعیل‌زاده: استاد، دکترای تخصصی تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (esmaillzadeh@hlth.mui.ac.ir)

دکتر افسون امامی نائینی: دانشیار، فوق تخصص نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (af_emami@med.mui.ac.ir)

دکتر شاهین امامی: دکترای تخصصی بیوشیمی، بیمارستان سن‌آنتونیو، انستیتو سلامت و تحقیقات پزشکی، پاریس، فرانسه (shahin.emami@cgc.edu)

دکتر بابک امرا: استاد، فوق تخصص ریه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران                    (amra@med.mui.ac.ir)

دکتر رضا امین: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های ایمونولوژی وآلرژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران (aminr@sums.ac.ir)

دکتر فریبا ایرجی: استاد، متخصص بیماری‌های پوست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   (iraji@med.mui.ac.ir)

دکتر کن باست: استاد، متخصص ابتکارات درمانی، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکور، کانادا            (bassett@chspr.ubc.ca)

دکتر رضا باقریان سرارودی: دانشیار، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (bagherian@med.mui.ac.ir)

دکتر مجید برکتین: استاد، متخصص روانپزشکی، فلوشیپ نوروسایکیاتری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (barekatain@med.mui.ac.ir)

دکتر فرزین پور فرزاد: دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و ژنتیک، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند (f.pourfarzad@erasmusmc.nl)

دکتر مسعود پورمقدس: استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (m_pourmoghadas@med.mui.ac.ir)

دکتر احمد چیت‌ساز: استاد، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری‌های حرکتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (chitsaz@med.mui.ac.ir)

دکتر علی حکمت نیا: استاد، متخصص رادیولوژی، فلوشیپ رادیولوژی مغز واعصاب و کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (hekmatnia@med.mui.ac.ir)

دکتر سید مرتضی حیدری: استاد، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (m_heidari@med.mui.ac.ir)

دکتر بهناز خانی: دانشیار، متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   (khani@med.mui.ac.ir)

دکتر مجید خیرالهی: دانشیار، متخصص ژنتیک و بیولوژی مولکولی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران  (mkheirollahi@med.mui.ac.ir)

دکتر مریم راداحمدی: دانشیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (m_radahmadi@med.mui.ac.ir)

دکتر حسن رزمجو: استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (razmju@med.mui.ac.ir)

دکتر رضا روزبهانی: استادیار، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (rouzbahani@med.mui.ac.ir)

دکتر مسعود سهیلیان: استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران (masoud_soheilian@yahoo.com)

دکتر محمدرضا شریفی: استاد، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (sharifi@med.mui.ac.ir)

دکتر منصور شعله‌ور: استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (sholevar@med.mui.ac.ir)

دکتر رسول صالحی: استادیار، دکترای تخصصی ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (r_salehi@med.mui.ac.ir)

دکتر مسیح صبوری: استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (saboori@edc.mui.ac.ir)

دکتر محمدرضا صفوی: دانشیار، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران   (safavi@med.mui.ac.ir)

دکتر خسرو عادلی: استاد، متخصص بیوشیمی بالینی، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا          (khosrow.adeli@sickkids.ca)

دکتر سعید عندلیب جرتانی: استاد، متخصص پاتولوژی، دانشگاه لویس ویل، آمریکا                (sajort01@louisville.edu)

دکتر زیبا فرج‌زادگان: استاد، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (farajzadegan@med.mui.ac.ir)

دکتر رویا کلیشادی: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (kelishadi@med.mui.ac.ir)

دکتر جعفر گلشاهی: دانشیار، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (golshahi@med.mui.ac.ir)

دکتر عزیر گهری: استاد، متخصص جراحی پلاستیک، دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکور، کانادا          (aziz.ghahary@ubc.ca)

دکتر پروین محزونی: استاد، متخصص آسیب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mahzouni@med.mui.ac.ir)

دکتر سید مهدی مدرس زاده: استاد، متخصص چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران (mmodarres51@yahoo.com)

دکتر محمد مردانی: استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mardani@med.mui.ac.ir)

دکتر عطیه مغیثی: دانشیار، فوق تخصص غدد داخلی، مرکز دیابت و غددشناسی مارینا، امریکا        (emoghissi@gmail.com)

دکتر مرجان منصوریان: استادیار، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (j_mansourian@hlth.mui.ac.ir)

دکتر محمدرضا نوربخش: استاد، متخصص فیزیوتراپی، کالج جرجیای شمالی، آمریکا                      (reza.nourbakhsh@ung.edu)

دکتر مصطفی هاشمی: دانشیار، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران (mostafahashemi60@gmail.com)