هیات تحریریه

 

مدیر مسؤول

  • دکتر منصور شعله‌ور: استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سردبیر افتخاری

  • دکتر رویا کلیشادی: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

سردبیر

  • دکتر مجید برکتین: استاد، متخصص روانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

معاون سردبیر

دکتر مریم راداحمدی: استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

 

اعضای شورای نویسندگان مجله دانشکده پزشکی اصفهان (به ترتیب حروف الفبا)

دکتر محمد رضا اخلاقی: دانشیار، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر علی اخوان: استادیار، متخصص رادیوتراپی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر ابراهیم اسفندیاری: استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر فرامرز اسماعیل بیگی: استاد، فوق تخصص غدد، دانشکده‌ی پزشکی، کالیفرنیا، آمریکا

دکتر احمد اسماعیل‌زاده: استاد، دکترای تخصصی تغذیه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر افسون امامی: دانشیار، فوق تخصص نفرولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر شاهین امامی: دکترای تخصصی بیوشیمی، بیمارستان سن‌آنتونیو، انستیتو سلامت و تحقیقات پزشکی، پاریس، فرانسه

دکتر بابک امرا: استاد، فوق تخصص ریه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر رضا امین: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، فوق تخصص بیماری‌های ایمونولوژی وآلرژی کودکان، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

دکتر فریبا ایرجی: استاد، متخصص بیماری‌های پوست، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر کن باست: استاد، متخصص بیماری‌های پوست، مرکز تحقیقات پوست و لیشمانیوز، کانادا

دکتر رضا باقریان سرارودی: دانشیار، دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مجید برکتین: استاد، متخصص روانپزشکی، فلوشیپ نوروسایکیاتری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر فرزین پور فرزاد: دکترای تخصصی زیست شناسی سلولی و ژنتیک، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند

دکتر مسعود پورمقدس: استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر احمد چیت‌ساز: استاد، متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ بیماری‌های حرکتی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر علی حکمت نیا: استاد، متخصص رادیولوژی، فلوشیپ رادیولوژی مغز واعصاب و کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر سید مرتضی حیدری: استاد، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر بهناز خانی: دانشیار، متخصص زنان و زایمان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مریم راداحمدی: استادیار، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر حسن رزمجو: استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر رضا روزبهانی: استادیار، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مسعود سهیلیان: استاد، متخصص چشم، فلوشیپ ویتره و رتین، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

دکتر محمدرضا شریفی: استاد، دکترای تخصصی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر منصور شعله‌ور: استاد، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر رسول صالحی: استادیار، دکترای تخصصی ژنتیک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر مسیح صبوری: استاد، متخصص جراحی مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر محمدرضا صفوی: دانشیار، متخصص بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر خسرو عادلی: استاد، متخصص بیوشیمی بالینی، دانشگاه تورنتو، تورنتو، کانادا

دکتر سعید عندلیب جرتانی: استاد، متخصص پاتولوژی، دانشگاه لویس ویل، آمریکا

دکتر زیبا فرج‌زادگان: استاد، متخصص پزشکی اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر رویا کلیشادی: استاد، متخصص بیماری‌های کودکان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر جعفر گلشاهی: دانشیار، متخصص قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر عزیر گهری: استاد، متخصص بیماری‌های پوست، مرکز تحقیقات پوست و لیشمانیوز، کانادا

دکتر پروین محزونی: استاد، متخصص آسیب شناسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر سید مهدی مدرس: استاد، متخصص چشم، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

دکتر محمد مردانی: استاد، دکترای تخصصی علوم تشریحی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر اتیه مغیثی: استاد،  فوق تخصص غدد داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، امریکا

دکتر مرجان منصوریان: استادیار، دکترای تخصصی اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

دکتر محمدرضا نوربخش: استاد، متخصص فیزیوتراپی، جرجیا، آمریکا

دکتر مصطفی هاشمی: دانشیار، متخصص گوش و حلق و بینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران