ثبت نام

پروفایل

  • جهت ثبت نام در وب سایت مجله فرم زیر را تکمیل نمایید.
  • موارد مربوط به اطلاعات کاربری فقط به زبان انگلیسی و سایر موارد را به هر دو زبان فارسی و انگلیسی ثبت کنید.
  • فیلدهای ستاره دار الزامی است.

اطلاعات کاربری
نام کاربری فقط میتواند دارای حروف کوچک ، اعداد ، خط فاصله و خط فاصله زیرین باشد.
رمز عبور باید حداقل دارای 6 حرف باشد.
بیانیه محرمانگی

آدرس ORCID پس از ثبت نام در سایت ORCID Registry به نویسنده اختصاص می یابد. برای ثبت نام، آدرس کامل را به فرمت زیر وارد نمایید.
http://orcid.org/0000-0002-1825-0097
اطلاعات شخصی
  Joan Alice Smith = JAS
 
 خواهشمند است گرایش خود را وارد نمایید.
اطلاعات سازمانی
 فقط اعداد به فرمت *****۰
 فقط اعداد (6-10 کاراکتر)
 فقط اعداد به فرمت *********۰۹

نام موسسه، مانند دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - گروه داخلی

Organizaion, for example, Isfahan University of medical sciences, Internal medicine department

(گروه آموزشی, درجه علمی و غیره)
 
تصویر مربوط به تایید صحت
لطفا حروف موجود در تصویر فوق را به ترتیبی که می بینید وارد کنید

زبانهای کاربردی

: اطلاع از انتشار شماره جدید مجله
: میتوانید به این مجله مقاله ساب میت کنید

* موارد ستاره دار الزامی است.

بیانیه محرمانگی

تمامی اطلاعات وارد شده در این سایت از قبیل شماره تلفن ، ایمیل و آدرس ها همگی محرمانه تلقی میشود و فقط جهت امور مربوط به کاربر مورد استفاده قرار می گیرد