نویسنده = میترا جبل‌عاملی
مقایسه‌ی تأثیر پیش‌گیرانه‌ی 4 و 8 میلی‌گرم دگزامتازون اینتراکاف بر گلودرد و سرفه‌ی ‌بعد از عمل جراحی

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1560-1565

10.22122/jims.v36i509.10614

میترا جبل‌عاملی؛ آزاده بهادری؛ ریحانک طلاکوب؛ فاطمه حبیبی


مقایسه‌ی عوارض بیهوشی عمومی و بی‌حسی نخاعی در عمل سنگ‌شکنی از طریق مجرا

دوره 34، شماره 403، آذر و دی 1395، صفحه 1231-1236

مهرداد مسعودی‌فر؛ مارال یزدان‌پناه؛ علی صفائی؛ میترا جبل‌عاملی؛ نگاه توکلی‌فرد


بررسی ارتباط بین نمره‌ی Bispectral Index (BIS) با نمره‌ی Glasgow Coma Scale (GCS) در افراد مسموم با کاهش سطح هوشیاری نیازمند به لوله‌گذاری تراشه

دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2256-2262

میترا جبل عاملی؛ نسترن ایزدی مود؛ پریسا توانگر راد؛ احمد یراقی


بررسی تأثیر صوت قرآن کریم بر روی میزان اضطراب و درد بیماران تحت عمل سزارین با روش بیهوشی اسپاینال: مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی شاهددار

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 601-610

تاج السادات علامه؛ میترا جبل عاملی؛ خدیجه لرستانی؛ مجتبی اکبری


تأثیر پیشگیرانه‌ی بلوک عصب پودندال بر درد پس از عمل ترمیم دیواره‌های قدامی و خلفی واژن

دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391، صفحه 1559-1569

میترا جبل عاملی؛ مصطفی عابدی؛ صفورا روح‌الامین؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی تأثیر افزودن متوکلوپرامید به لیدوکائین زیر جلدی بر میزان درد پس از عمل جراحی قسمت تحتانی شکم با بیهوشی عمومی

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1917-1928

حمید حاجی غلام سریزدی؛ شیدا شبانیان؛ میترا جبل عاملی؛ بهرام خرم قهفرخی


ظرفیت نرولوژیک و تطابقی نوزادان پس از عمل سزارین با تیوپنتال سدیم حین القای بیهوشی

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 110-106

میترا جبل عاملی؛ هاجر براتی؛ شراره طاهری