نویسنده = محمد یزدانی
آبسه‌‌های خلف صفاقی: گزارشی از تجربیات 12 ساله با تکیه بر علل زمینه‌ساز و معضلات تشخیصی بیماران

دوره 29، شماره 152، مهر و آبان 1390، صفحه 1248-1254

مهتاب ضرغام؛ اصغر قلمکاری؛ محمد هاتف خرمی؛ اصغر دادخواه؛ حمید مزدک؛ محمد یزدانی


بررسی کارایی آزمون بافتی CD44 و P53 در میزان عود کانسر ترانزیشنال سطحی منفرد و low grade مثانه

دوره 27، شماره 95، خرداد و تیر 1388، صفحه 242-257

محمد یزدانی؛ احمد رضا رفعتی؛ مهتاب ضرغام؛ سیّد یعقوب صهری؛ محمد هاتف خرمی


میزان و عوامل مؤثر در بروز لیک ادراری به دنبال عمل پیوند کلیه

دوره 25، شماره 87، آذر و دی 1386

سید عباس طباطبایی؛ سید مظفر هاشمی؛ محمود کبیری؛ محمد یزدانی؛ مژگان مرتضوی؛ امیر میرمحمدصادقی؛ مهدی ایزدی