نویسنده = غلامرضا دشتی
بررسی روند تغییرات درصد انواع مختلف اسپرم‌های متحرک در مدت زمان نگهداری نمونه‌ی مایع منی مردان نورموزواسپرم در دمای 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 38-41

زهره ناطقیان؛ غلامرضا دشتی؛ شکوفه بقازاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


اثرات نگهداری نمونه‌ی مایع منی در حرارت 6-4 درجه‌ی سانتی‌گراد بر روی حرکت، بقا و دناتوره شدن DNA اسپرم

دوره 34، شماره 401، آذر و دی 1395، صفحه 1181-1186

زهره ناطقیان؛ غلامرضا دشتی؛ شکوفه بقا زاده؛ فرهاد گلشن ایرانپور


بررسی اثر بارداری در دوران نوجوانی بر تراکم معدنی استخوان در دوران پس از یائسگی

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 871-877

محمدرضا سلامت؛ رضا انتظاری؛ امیرحسین سلامت؛ غلامرضا دشتی


بررسی تراکم استخوان در گروه‌های سنی مختلف زنان اصفهان در سال 1393

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2271-2278

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ قاسم عاصی؛ امیرحسین سلامت


بررسی تأثیر آهن و رژیم غذایی پر کلسترول بر آپوپتوز در شکنج دندانه‌دار از تشکیلات هایپوکامپ

دوره 33، شماره 349، مهر و آبان 1394، صفحه 1459-1467

غلامرضا دشتی؛ بهمن رشیدی؛ پرهام رئیسی؛ لیلا ره‌افروز


بررسی ارتباط چاقی موضعی و تراکم استخوان در زنان یائسه به روش جذب اشعه‌ی ایکس با دو انرژی

دوره 33، شماره 333، خرداد و تیر 1394، صفحه 653-661

محمدرضا سلامت؛ غلامرضا دشتی؛ میثم دهقانی‌زاده؛ امیرحسین سلامت


بررسی ارتباط سطح سرمی استئوپروتگرین با دانسیته‌ی معدنی استخوان در زنان یائسه

دوره 32، شماره 318، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2349-2359

فاطمه کمیجانی؛ محمد رضا سلامت؛ مزدک گنجعلی خانی حاکمی؛ مرتضی آبداراصفهانی؛ آتوسا ادیبی


بررسی اثرات دوزهای پایین تیموکینون بیرونی بر حرکت و زنده ماندن اسپرم در مردان نورموزواسپرمی

دوره 32، شماره 287، خرداد و تیر 1393، صفحه 776-783

خاطره فاضلیان؛ غلامرضا دشتی؛ فرهاد گلشن ایرانپور؛ شکوفه بقازاده


بررسی ارتباط بین مصرف استاتین و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

دوره 32، شماره 281، خرداد و تیر 1393، صفحه 493-502

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ عباس شبیری؛ امیرحسین سلامت


بررسی ارتباط بین بیماری‌های قلبی- عروقی و دانسیته‌ی استخوانی در زنان یائسه

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2423-2433

غلامرضا دشتی؛ محمدرضا سلامت؛ حسین صباغیه یزد؛ امیرحسین سلامت


بررسی اثر کلسترول، ترکیبات محتوی آهن و ویتامین E، بر فراگمنتاسیون DNA و کمبود پروتامین اسپرم در خرگوش

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1769-1778

ناظم قاسمی؛ غلامرضا دشتی؛ فاطمه آموزگار؛ سید احمد واعظ


بررسی وجود سوراخ کاروتیکوکلنویید در جمجمه‌های موجود در بخش علوم تشریح و بیولوژی مولکولی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 30، شماره 208، آذر و دی 1391، صفحه 1579-1585

مسعود قربانی؛ غلامرضا دشتی؛ زینب کریمی؛ محمدمهدی میرحسینی؛ رحیم گل محمدی


اثر عصاره‌ی گیاه بیلهر بر بروز پروتئین CD40 در آئورت سینه‌ای خرگوش‌های نر سفید تغذیه شده با رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 166، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2319-2329

غلامرضا دشتی؛ احمد تیموری‌نژاد؛ منصور صالحی؛ سید ابراهیم سجادی؛ نکیسا ترابی‌نیا


اثر آهن و ویتامین E بر نفوذپذیری اندوتلیوم آئورت و عروق کرونر در خرگوش‌های تغذیه شده با رژیم پر کلسترول

دوره 29، شماره 160، آذر و دی 1390، صفحه 1737-1743

مجید خزاعی؛ محمدرضا کجباف؛ عبدا... کجباف؛ غلامرضا دشتی


اثر آهن و ویتامین E برروی سطح لیپوپروتئین سرم خرگوش نر تغذیه شده با رژیم غنی از کلسترول

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1275-1280

غلامرضا دشتی؛ مسعود پورمقدس؛ محمد حسین صانعی؛ محسن حسینی؛ سید محمود قیومی


بررسی اثرات L-آرژینین بر سطح لیپیدهای سرمی در حیوانات هیپرکلسترولمیک و فعالیت آنتی‎اکسیدانی آن در مطالعات In Vitro

دوره 25، شماره 86، مهر و آبان 1386، صفحه 45-38

احمد موحدیان؛ فوزیه زادهوش؛ غلامعلی نادری؛ غلامرضا دشتی