نویسنده = ������������ ��������
بررسی سرواپیدمیولوژی تب خونریزی دهندة کریمه کنگو در قصابان و سلاخان استان اصفهان

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 62-57

ایرج کریمی؛ مجتبی رستمی جلیلیان؛ صادق چینی کار؛ بهروز عطائی؛ نازیلا کسائیان؛ نوید جلالی؛ ناصر خسروی