نویسنده = محمود حسینی
بررسی اثر تزریق آنژیوتانسین II و کاپتوپریل به داخل هسته‌ی لوکوس سرولئوس بر علایم محرومیت مرفین در موش‌های صحرایی

دوره 27، شماره 98، مهر و آبان 1388، صفحه 450-459

زهره عزیزاللهی؛ حجت اله علائی؛ محمود حسینی؛ علی اصغر پیله وریان


ارزیابی اثرات تجویز سیستمیک دوپامین بر اضطراب در موش‌های صحرایی نر

دوره 24، شماره 83، مهر و آبان 1386، صفحه 79-72

حجت الله علایی؛ روح الله مولودی؛ محمد رضا شریفی؛ محمود حسینی؛ عبدالله احمدی