نویسنده = ��������������������� ��������
مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 64-58

ناصرقلی صفرنژاد؛ مهدی فشارکی‌زاده؛ دیانا طاهری؛ سارا افضل‌زاده