نویسنده = دیانا طاهری
بررسی مقایسه‌ای سطح N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase و β2 Microglobulin در بیماری‌های مختلف کلیوی در اطفال

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 314-322

علیرضا مریخی؛ ریحانه نادری؛ دیانا طاهری؛ آذر برادران


بررسی کفایت در نمونه‌های بیوپسی کلیه‌ در روش‌های مختلف انجام آن

دوره 28، شماره 123، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1879-1886

عبدالامیر عطاپور؛ دیانا طاهری؛ شهرزاد شهیدی؛ مهدی غیاثی


نفروپاتی ناشی از سندرم آنتی فسفولیپید نفروپاتی در بیماران مبتلا به نفریت لوپوسی‌

دوره 26، شماره 89، خرداد و تیر 1387

علی صدوق عباسیان؛ زهرا سید بنکدار؛ دیانا طاهری


مقایسة میزان عوارض و عود پس از عمل جراحی فتق اینگوینال به روش باز و لاپاراسکوپی

دوره 25، شماره 84، فروردین و اردیبهشت 1386، صفحه 64-58

ناصرقلی صفرنژاد؛ مهدی فشارکی‌زاده؛ دیانا طاهری؛ سارا افضل‌زاده